บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก

5 กรกฎาคม 2019 | คาถา

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ณ วิหารด้านตะวันตก ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะที่งดงามเป็นอย่างมาก กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ซึ่งในแต่ละวันจะมีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ตนเองและครอบครัวเป็นจำนวนมาก สำหรับใครที่ไม่สามารถเดินทางไปไหว้องค์จริงได้ ให้ทำการกราบไหว้ขอพรจากพระพุทธชินราชองค์จำลอง หรือกับรูปภาพพระพุทธชินราชก็ได้ หรือโดยที่สุดแค่ระลึกนึกถึงองค์ท่าน ระลึกนึกบุคคลที่สร้าง ระลึกนึกถึงเทวดาผู้เฝ้ารักษาพระพุทธชินราชนั้น แล้วทำการบูชาด้วยพระคาถาบูชาพระพุทธชินราช อย่าลืมตั้งนะโม 3 หนก่อน

พระพุทธชินราช
พระพุทธชินราช

คาถาบูชาพระพุทธชินราช

อิเมหิ นานาสักกาเรหิ อภิปูชิเตหิ ทีฆายุโก โหมิ อะโรโฆ สุขิโต
สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง ปิยัง มะมะ ประสิทธิลาโภ ชะโย โหตุ
สัพพะทา พุทธชินะราชา อภิปาเลตุมัง นะโมพุทธายะ

จากนั้นทำการอธิษฐานตามแต่ปรารถนา