บทความพระพุทธศาสนา

คาถาที่ใช้บูชาไม้ครูของหลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร สุดยอดไม้ครูสยาม

9 มกราคม 2020 | คาถา
คาถา Khatha
คาถา Khatha

ตะกรุดไม้ครู หลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งไม้ครู เป็นหนึ่งในเครื่องรางที่นักนิยมเครื่องรางใฝ่ฝันอยากมีไว้ครอบครอง รวมทั้งผมด้วย ตะกรุดไม้ครูหลวงปู่ภู ตามตำรากล่าวไว้ว่าท่านทำจากไม้ไผ่สีสุกที่ถูกฟ้าผ่า เมื่อกอไผ่นั้นถูกฟ้าผ่าตายแล้ว ต้องเป็นลำต้นที่ล้มไปทางทิศตะวันออกเท่านั้น แล้วให้เฝ้าดูภายในเจ็ดวันหากมีโขลงช้างมาพบเข้าแล้วกระโดดข้ามไผ่นั้นทั้งโขลงจึงจะใช้ได้ ก่อนตัดต้องทำพลีกรรมจากเจ้าที่เจ้าทางรุกขเทวดาเสียก่อน ต้องตัดเอาเฉพาะกิ่งที่ทอดยาวไปทางทิศตะวันออกเท่านั้น และก็ให้ตัดเอาเฉพาะท่อนปลายเพียง 3 ปล้องมาใช้ จากนั้นหลวงปู่อินท่านก็ใช้ไม้ไผ่นี้ ทำไม้เท้าเดินธุดงค์ไปเรื่อย ๆ ภาวนาไปเรื่อย ๆ เมื่อท่านออกจากธุดงค์จึงได้ใช้ไม้ทำเป็นไม้ครูสำหรับมอบให้กับศิษย์ สำหรับขั้นตอนการทำไม้ครูนั้น ก็พิศดารอยู่ไม่น้อย ไม้มีจำกัด ท่านไม่ได้ทำให้ใครง่าย ๆ นะครับ ต้องเลือกบุคคล เวลาด้วย ซึ่งผมจะไม่ได้กล่าวรายละเอียดในที่นี้

คาถาที่ใช้บูชาไม้ครูของหลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร

ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงพระรัตนตรัย ครูอาจารย์ และหลวงปู่ภู ผู้เป็นเจ้าแห่งไม้ครู ผู้ประสิทธิ์ไม้ครูนี้ แล้วท่องคาถาล้อม ว่าดังนี้

ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง กิงกะระณัง อะหังปิตตัง ชานามิ ชานามิ สี่คนเดินหน้า ห้าคนเดินหลัง โอมกะรัง กะรัง

ทำการเดินภาวนาไปเรื่อย ๆ ข้อสำคัญ กล่าวกันมาว่าต้องเซ่นด้วยหมูนอนตอง (หมูสามชั้นต้มสุกวางบนใบตองห่อ) ทุกวันอังคารและวันเสาร์ด้วย