บทความพระพุทธศาสนา

คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย

15 ธันวาคม 2019 | คาถา
บูชา
คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย

ภุมมัสมิง ทิสาภาเค สันติ ภุมมา มะหิทธิกา
เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

คำกล่าวบูชาพระภูมิ แม้ไม่มีพระภูมิ ท่านก็กล่าวคำบูชานี้ได้
ไม่มีดอกไม้ ธูปเทียน พวงมาลัย ก็กล่าวคำบูชาพระภูมินี้ได้

(ในคำกล่าวบูชา ไม่ได้ระบุถึงเครื่องสักการบูชา)

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง