บทความพระพุทธศาสนา

ถวายหน้าต่างเหล็กดัด อานิสงส์ขจัดความกังวลใจ โจรภัยไม่กล้ำกราย

4 พฤศจิกายน 2019 | สังฆทาน
ถวายหน้าต่างเหล็กดัด
ถวายหน้าต่างเหล็กดัด

เป็นที่ทราบกันดีว่าหน้าต่างเหล็กดัดหรือ wrought iron window นั้นมีความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย เกี่ยวกับการปกป้องทรัพย์สินตลอดถึงผู้อยู่อาศัยภายในอาคารบ้านนั้น ๆ นอกจากนั้นแล้วหน้าต่างเหล็กดัดยังส่งเสริมในการตกแต่งบ้าน นั่นคือความสวยงามลงตัวของตัวอาคารที่อยู่อาศัยด้วยครับ

เราควรถวายหน้าต่างเหล็กดัดในโอกาสใด

 • ถวายหน้าต่างเหล็กดัดแก่วัดที่กำลังสร้างใหม่
 • ถวายหน้าต่างเหล็กดัดแก่วัดที่กำลังสร้างกุฏิวิหารใหม่ที่มีความจำเป็นต้องใช้ถวายหน้าต่างเหล็กดัด
 • ถวายหน้าต่างเหล็กดัดแก่วัดที่กำลังซ่อมแซมกุฏิวิหารใหม่
 • ถวายหน้าต่างเหล็กดัดเพื่อหวังอานิสงส์ผลบุญ

คำถวายหน้าต่างเหล็กดัด

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง เอตัง อะโยสะลากะวาตะปานานิ สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อะโยสะลากะวาตะปานานิสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายหน้าต่างเหล็กดัด พร้อมกับของบริวารนี้แก่สงฆ์ เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่งการถวายหน้าต่างเหล็กดัด เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

อานิสงส์การถวายหน้าต่างเหล็กดัด

อานิสงส์แห่งการทำบุญนั้น ไม่แน่นอน ถึงจะยกตำราขึ้นมาพูด ก็ไม่สามารถยืนยันว่าจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไป แต่ให้รู้อานิสงส์ผลบุญนั้นจะส่งผลในทางที่ดีมีสุข ส่วนจะส่งแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ ผู้เขียนขออวยพรให้ท่านที่ทำบุญถวายหน้าต่างเหล็กดัด จงได้รับอานิสงส์เป็นต้นว่า

 • เป็นผู้มั่นคงในอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่ดิน ที่อยู่อาศัย
 • เป็นผู้มั่นคงในสังหาริมทรัพย์ข้าวของเงินทอง ใครรักขโมยไปไม่ได้
 • เป็นผู้มั่นคงในหน้าที่การงาน การเงิน
 • เป็นผู้มีชีวิตมั่นคง ครอบครัวมั่นคง
 • เป็นผู้ปราศจากผู้คิดร้ายพยาบาทมุ่งทำร้าย
 • หากมีคนมุ่งทำร้ายก็ไม่สามารถทำอันตรายได้
 • ปลอดภัยจากโจรภัย วาตภัย และภัยธรรมชาติอื่น ๆ
 • เป็นผู้มีจิตมั่นคง นั่งนอนเป็นสุข ไร้กังวลว่าใครจะมาทำร้าย
 • หลังจากละโลกนี้ไปแล้วให้มีสุคติเป็นที่ตั้ง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง