บทความพระพุทธศาสนา

ถวายค่าน้ำ ค่าไฟ ง่าย ๆ แค่หยอดตู้ แต่อาสงส์มากมายยิ่งนัก

28 มิถุนายน 2019 | สังฆทาน
ถวายค่าน้ำ ค่าไฟ
ถวายค่าน้ำ ค่าไฟ

อานิสงค์ การร่วมทำบุญ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ถวายวัด มีอานิสงส์ ดังนี้

อานิสงส์ในการบริจาค ค่าไฟฟ้า

จะส่งผลให้เป็นผู้ที่ไม่ เศร้าหมอง ทางเดินของชีวิตจะสว่างไสว ไม่มีทางตัน คิดนึกที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายมีทางออกเสมอ จิตใจจะสว่างไสว สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงตามไปด้วย ไม่ว่าเราจะไปตกทุกข์ได้ยากที่ไหน ก็จะมีสิ่งที่ช่วยเราให้มีทางออก พ้นจากความทุกข์ตรงนั้นได้ พ้นจากเคราะห์กรรม ตรงนั้นได้ เหมือนดั่งที่ไฟฟ้า ทำให้วัด สว่างไสว และยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย และเกิดชาติไหนก็จะมีสายตาดี ไม่มีความบกพร่องในการมองเห็นเลย เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีวิมานที่สว่างไสวยิ่งนักแก้กรรมสำหรับผู้ที่ มีความเศร้าหมองในจิตใจ พบทางตันในชีวิต และพวกที่มีความบกพร่องในการมองเห็น

ถวายค่าน้ำ ค่าไฟ
ถวายค่าน้ำ ค่าไฟ

อานิสงส์ของการบริจาค ค่าน้ำวัด

จะส่ง ผลให้เกิดภพชาติไหนก็มีความร่มเย็นเป็นสุข ไม่ขาดแคลน ไม่หิวกระหาย จะทำให้เรามีจิตใจ ชุ่มเย็น จะไม่ได้พบกับความแห้งแล้ง มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ผิวพรรณก็จะผ่องใส เกิดมาจะเป็นผู้ที่มีหน้าตางดงาม วาจาไพเราะ ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ถ้าทำการค้า เงินทองจะไม่ติดขัดจะไหลมาเหมือนดังสายน้ำ

แก้กรรมให้กับผู้ที่ มีโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะโรคทางผิวพรรณ คนที่จิตใจเร่าร้อน ทำการค้าขายติดขัด หรือแม้แต่ผู้ที่ต้องใช้ชีวิตในแผ่นดินที่แห้งแล้ง

บุญย่อมสำเร็จได้ด้วยการบริจาคทาน (ทานมัย)

บุคคลใดที่ทำบุญหรือให้ทานด้วยจิตใจที่โสมนัสยินดี

ทั้งประกอบด้วยปัญญา เชื่อกรรมและผลของ

กรรมครบทั้ง ๓ กาลแล้ว บุญของผู้นั้นย่อมมีผลมาก

การให้ข้าวและน้ำ ชื่อว่า ให้กำลัง
การให้ผ้า เครื่องนุ่งห่ม ชื่อว่า ให้ผิวพรรณ
การให้ยานพาหนะ ชื่อว่า ให้ความสุขทั้งกายและใจ
การให้ประทีบดวงไฟ ชื่อว่าให้ดวงตา
การให้ที่อยู่อาศัย ชื่อว่า ให้ทุกอย่าง คือให้กำลัง ให้ผิวพรรณ ให้ความสุข และให้ดวงตา

คำอธิษฐานถวายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าในวัด

ข้าพเจ้า………………ขอน้อมถวายเงินจำนวน………….บาท เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าน้ำ และค่าไฟฟ้าให้กับวัด……………… ด้วยกุศลผลบุญนี้ ข้าพเจ้าขอ (อุทิศ / แบ่งบุญ / ยกบุญกุศล) ให้แก่………………. ขอบุญกุศลนี้จงช่วยให้ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น และขอให้ได้มีโอกาสที่ราบรื่น ในการประกอบกิจการงานสิ่งใด ๆ ด้วยเถิด

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง