บทความพระพุทธศาสนา

ใช้พระปลอม หากใจหล่อหลอมด้วยพุทธคุณแล้ว ก็แคล้วคลาดปลอดภัยได้เช่นกัน

30 กันยายน 2019 | Slide Shows, พระเครื่อง, เครื่องราง
พระพุทธคุณ
พระพุทธคุณ

บทความนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ถ้าซื้อขายก็ควรได้ตามที่ตกลงกัน คือไม่มีใครอยากได้ของเก๊หรอก ส่วนพุทธคุณเป็นอย่างไรนั้นอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อซื้อแล้วใคร ๆ ก็อยากได้ของแท้ทั้งนั้น ยกเว้นเป็นความพอใจของคนซื้อเองว่าจะเป็นพระเก๊หรือแท้ฉันก็ต้องการอย่างนี้แบบนี้ เหมือนเต่าหลวงพ่อเงิน บางคนไม่สนใจเก๊แท้ แต่ฉันเห็นแล้วชอบ จ่ายเงิน จบ

ห้อย/แขวนพระปลอม หรือเครื่องรางเก๊ จะสามารถคุ้มครองเราได้ไหม

มีคนถามมาว่า ถ้าหากเราห้อยหรือแขวนพระเก๊ เครื่องรางเก๊แล้ว พุทธคุณยังจะคุ้มครองเราไหม อานุภาพของเครื่องรางนั้น ๆ ยังจะส่งผลกับเราหรือไม่ ในเรื่องนี้นั้น ตามความเข้าใจของผมแล้ว พุทธคุณไม่ได้อยู่อิฐ ดิน หิน ทราย พุทธคุณนั้นมีอยู่แล้ว แต่เราจะน้อมนำพระพุทธคุณนั้นมาสู่ตัวเราอย่างไร โดยวิธีใด ถ้าเราทำตัวให้สอดคล้องกับพระเครื่อง วัตถุมงคล หรือเครื่องรางนั้น ๆ แล้ว ผมเชื่อว่าเราย่อมได้รับอานิสงส์แห่งการเคารพนับถือบูชาวัตถุมงคลนั้น ๆ

พุทธคุณ อิทธิคุณในวัตถุมงคล เครื่องราง เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยาก ต่อให้เชิญอาจารย์มาจับพลัง แล้วเราจะเชื่อหรือพิสูจน์ได้อย่างไรว่าอาจารย์ที่จับพลังนั้นท่านจับได้จริง แม้แต่ตัวอาจารย์ที่มาจับพลังเองเราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าท่านจับพลังได้จริงหรือไม่ ย้อนอ่านอีกครั้ง ไม่ใช่ว่าผมปฏิเสธว่าอาจารย์จับพลังได้หรือไม่ได้ แต่ผมหมายความว่าพิสูจน์ยาก ยกเว้นแต่อาจารย์นั้นจับวัตถุมงคลนั้น ๆ ชี้ขึ้นบนฟ้าแล้วเครื่องบินหยุดวิ่ง หรือวางไว้บนพื้นแล้วพระเครื่องลอยขึ้นบนอากาศ ไม่ใช่วางบนมือหรือดุกดิกไปมานะ หรือนำปืนมายิงเครื่องรางนั้น ๆ พิสูจน์กันไปเลย ซึ่งเรื่องแบบนี้เราเองก็แค่ได้ยินแต่เรื่องเล่าเท่านั้น น้อยคนที่จะเห็นกับตา หรือเห็นก็ยังสงสัยอีกที่ยิงไม่ออกเล่นกลหรือเปล่า ในเมื่อการพิสูจน์อิทธิคุณพระเครื่องเครื่องรางนั้นทำได้ยาก ไม่มีบทสรุป เขาจึงมีตำราดูพระเครื่อง มีตำราดูตำหนิพระเครื่อง ว่าพระเครื่องรุ่นนี้ ต้องมีตำหนิอย่างนี้ ๆ ส่วนอิทธิคุณจะเป็นอย่างไรนั้นไม่ต้องพิสูจน์แล้ว แค่ตรงตามตำราที่ยอมรับกัน ก็ถือว่าแท้และใช้ได้แล้ว

ที่นี้มาเข้าเรื่องกันเลย ถ้าเราห้อยหรือแขวนพระเก็ล่ะ ยังจะได้รับพุทธคุณหรืออิทธิคุณหรือไม่ โดยส่วนตัวผมแล้ว ถ้าเราทำตัวอยู่ในเส้นทางของวัตถุมงคลหรือเครื่องนั้น ๆ ก็ย่อมได้รับผลแห่งการบูชาเช่นกัน อย่างเช่นว่า

  1. ต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นในวัตถุมงคลนั้น ๆ หรือพระเกจิอาจารย์นั้น ๆ ซึ่งข้อนี้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องมี ต้องให้เกิดให้มีแก่ผู้บูชาให้ได้
  2. ต้องทำตนให้อยู่ในเส้นทางหรือสอดคล้องกับวัตถุมงคลนั้น ๆ ซึ่งข้อนี้ผมจะอธิบายต่อไป

การตนให้สอดคล้องกับวัตถุมงคล เครื่องรางนั้น ๆ คือทำตน ปฏิบัติตนให้อยู่ในเส้นทาง ในแนวเดียวกับอานุภาพแห่งวัตถุมงคลนั้น ๆ ที่คุณต้องการจะให้ส่งผลต่อคุณ ได้แก่

  • วัตถุมงคลที่เป็นพระเครื่อง เป็นพระพุทธเจ้า หรือเป็นรูปพระสงฆ์ก็ตาม พระพุทธเจ้าสอนอะไรล่ะ พระสงฆ์สอนอะไรล่ะ ให้คุณมีจิตเมตตา เคารพในสิ่งของคนอื่น รักครอบครัว มีความซื่อสัตย์ ให้มีสติปัญญาไม่ประมาท สรุปคือให้มีเบญจศีลเบญจธรรม มีจิตเมตตากรุณา ถ้าคุณทำตัวสอดคล้องกับพระตามที่กล่าวมานี้ พุทธคุณ อาจจะคุ้มครองคุณได้ แม้พระที่คุณห้อยจะเป็นพระเก๊พระปลอมก็ตาม
  • พระเครื่อง เครื่องรางด้านเมตตาค้าขายก็เช่นกัน หากคุณต้องการให้พระเครื่อง เครื่องรางส่งผลด้านเมตตา ค้าขาย ให้คนอื่นนิยมชมชอบ คุณก็ต้องทำตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องให้พระเครื่องหรือเครื่องรางแสดงอานุภาพมาที่ตัวคุณ เช่น คุณต้องมีกิริยามารยาทดี คิดดี พูดดี มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มเก่ง ช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันให้ความรักแก่ผู้อื่นบ้าง มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า มีความขยัน อดทน ทำตนให้เสมอต้นเสมอปลาย ถ้าคุณทำได้เช่นนี้ จะพระดีหรือพระปลอม คุณก็เป็นที่รักต่อคนอื่นได้ ค้าขายดี อาจจะเป็นเศรษฐีได้ในเร็ววัน
  • เครื่องรางแนวเจ้าชู้ ความรัก สายล่าง กินตับ เครื่องรางแนวนี้ ถูกจริตจิตใจคนเป็นอย่างมาก เพราะคนโดยมากก็มีจริตจิตใจแบบนี้ คือเจ้าชู้ ชอบกินตับ เครื่องรางแนวนี้จึงมีประสบการณ์มาก รุ่นไหน แบบไหน อาจารย์ไหน ก็มักจะมีประสบการณ์ เพราะเป็นเครื่องรางสายล่าง สายล่างหมายความว่าธรรมชาติของจิตใจคนเรามักจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำ มันจึงเป็นเรื่องง่ายที่คน ๆ นั้นจะทำตนให้สอดคล้องกับเครื่องราง ไม่ใช่สิ่งที่ฝืนใจคนเลย เช่น เครื่องรางกระตุ้นราคะ ก็คนเรามันราคะอยู่แล้ว ราคะมันผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้าปิดตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ดูสิ เครื่องรางมันจะกระตุ้นได้ไหม มันจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำจิตใจหรือกิริยาให้สอดคล้องกับเครื่องรางสายนี้ และเครื่องรางสายนี้ก็มีมากด้วยสิ เพราะคนทำออกมาเข้าใจจริตของคน คนราคะจริตมีมาก ทำออกมาเพื่อเอาใจคนราคะจริตโดยเฉพาะ มีคนมีราคะจริตนำไปใช้ จึงได้ผลและมีประสบการณ์มาก อันที่จริง แม้ไม่มีเครื่องรางอะไรเลย ราคะมันก็มีอยู่แล้ว และมันก็ส่งผลอยู่แล้ว ฉะนั้น เครื่องรางสายราคะมีมาก กระตุ้นคนให้ทำตนสอดคล้องได้มาก ประสบการณ์จึงมีมาก ทั้งที่จริงอาจจะไม่เกี่ยวกับเครื่องรางด้วยซ้ำ
สาวไทย ยิ้มได้เสมอ
ยิ้มได้ ใครก็รัก

ฉะนั้น การทำตนให้สอดคล้องกับวัตถุมงคลที่ต้องการให้ส่งผลกับตนอย่างไรนั้นสำคัญที่สุด สำคัญกว่าเก๊แท้เสียอีก บางท่านก็ว่า ถ้าห้อยหรือแขวนพระเก๊ก็เหมือนห้อยหรือแขวนอิฐหินดินทราย แต่ผมขอถามหน่อย ถ้าท่านแขวนพระแท้แล้ว กล้าจับงูด้วยมือเปล่าไหม กล้าเข้าใกล้จระเข้ เสือ หรือสุนัขบ้าไหม ช้างตกมันกล้าเข้าไปหาไหม เข้าใกล้แล้วจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม แต่ถ้าเราทำตนให้สอดคล้องกับพระหรือคำสอนของพระ คือไม่ประมาท ไม่เข้าใกล้ ให้รู้จักระวังตัว ปลอดภัยชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ แม้จะแขวนหรือห้อยพระปลอมก็ตาม