บทความพระพุทธศาสนา

ความหมายของพระสาม และ พระสี่ หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

20 มิถุนายน 2022 | พระเครื่อง
ความหมายของพระสาม และ พระสี่ หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
ความหมายของพระสาม และ พระสี่ หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

พระสาม และ พระสี่ ในที่นี้หมายถึงพระพุทธที่สร้างด้วยเนื้อเมฆพัด (ชื่อโลหะสีดำเป็นมันวาวเป็นสีออกเขียวคล้ายปีกแมลงทับ เกิดจากการเอาตะกั่วกับทองแดงมาหุงเข้าด้วยกัน แล้วซัดด้วยกำมะถัน, เรียกพระเครื่องที่ทำด้วยโลหะชนิดนี้ว่า พระเมฆพัด หรือพระเนื้อเมฆพัด.) รูปทรงคล้ายพีระมิด ถ้ามีสามด้านก็จะมีพระพุทธรูปทั้งสามด้านเรียกว่าพระสาม ถ้ามีสี่ด้านก็จะมีพระพุทธรูปทั้งสี่ด้านเรียกว่าพระสี่หรือเรียกให้สวยงามว่าพระพรหมสี่หน้าซึ่งอันที่จริงแล้วไม่เกี่ยวข้องกับพระพรหมแต่อย่างใด พระสามและพระสี่นี้จัดสร้างโดยพระเกจิชื่อดัง ได้แก่หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2483-2486

ความหมายของพระสี่ และ พระสาม หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

สืบเนื่องมาจากมีผู้สนใจวัตถุมงคลหลวงพ่ออี๋ท่านหนึ่งสอบถามมาว่าผมมีพระพรหมสี่หน้าหลวงพ่ออี๋ไหม? ผมตอบว่าไม่มี มีแต่พระสาม เขาบอกว่าเขาชอบพระสี่พระพรหมสี่หน้ามากกว่าเพราะความหมายดี จึงทำให้ผมคิดว่า พระสี่มีความหมายดีอย่างไร แล้วพระสามไม่มีความหมายที่ดีบ้างหรือ ผมจึงมาคิดความหมายดี ๆ ให้แก่พระสามพระสี่ดูตามสติปัญญาของผม โดยเริ่มที่พระสี่ซึ่งผมเคยเขียนไว้แล้ว

ความหมายของพระสี่ หรือพรหมสี่หน้า หลวงพ่ออี๋

  • พระพุทธสี่ทิศ สี่ด้าน อาจจะหมายถึงพระพุทธเจ้าที่ 4 พระองค์ที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วในกัปป์ ได้แก่พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้า
  • หรืออาจจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ แต่สร้างเป็นสี่ทิศ หมายถึงพระองค์โปรดสัตว์ทั้งสี่ทิศ
  • หมายถึงพรหมวิหารธรรมของพระพุทธเจ้า ของพรหม อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
  • สร้างเพื่อให้สื่อความหมายในการคุ้มครองผู้นำไปบูชาจากอันตรายทั้งหลายที่มาจากทิศทั้ง 4
  • สร้างเพื่อให้ผู้นำบูชามีพรหมวิหารธรรมอยู่ในใจ

ความหมายของพระสาม หลวงพ่ออี๋

  • พระสามสื่อความหมายถึงพุทธคุณทั้ง 3 ประการ อันได้แก่ พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ
  • พระสามสื่อความหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ พระปัญญาธิกพุทธเจ้า พระสัทธาธิกพุทธเจ้า พระวิริยาธิกพุทธเจ้า
  • พระสามสื่อความหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมไตร คือเป็นใหญ่ในภพทั้งสาม ได้แก่ กามภพ รูปภพ อรูปภพ หรือตามภาษาวรรณคดี คือโลกบาดาล โลกมนุษย์ โลกสวรรค์ อาจจะกล่าวได้ว่า ผู้บูชาระลึกนึกถึงพระสามนั้นย่อมได้รับความคุ้มครองในโลกทั้งสาม จะเกิดในภพภูมิใดก็มีพระพุทธเป็นสรณะ มีคุณความดีเป็นเครื่องตามหนุนมีบุญคอยค้ำชู
  • พระสามสื่อความหมายถึง พระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต
  • พระสามสื่อความหมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา

จะเห็นว่า พระสามนั้นสื่อความหมายดี ๆ ได้มากมาย มีความชัดเจนกว่าพระสี่ และนี่แค่สติปัญญาน้อย ๆ ของผมที่คิดได้เท่านั้น ยิ่งคนมีสติปัญญาดี มีการศึกษามาก เป็นนักปราชญ์ย่อมคิดความหมายดี ๆ ได้มากกว่านี้อีกหลายเท่า

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง