บทความพระพุทธศาสนา

นางกวัก งาแกะ หลวงพ่อเดิม เลี่ยมทองสองชั้น สวยงามเต็ม ๆ

14 พฤษภาคม 2022 | เครื่องราง
นางกวัก งาแกะ หลวงพ่อเดิม
นางกวัก งาแกะ หลวงพ่อเดิม

นางกวัก งาแกะ หลวงพ่อเดิม

หาเอ่ยถึงเครื่องรางที่ช่วยส่งเสริมในด้านการประกอบสัมมาอาชีพ โดยเฉพาะการค้าขาย ต้องยกให้นางกวักซึ่งเป็นเครื่องรางเก่าแก่มาแต่สมัยโบราณ พระเกจิอาจารย์สร้างมาเกือบทุกยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นนางกวักหลวงปู่บุญ นางกวักหลวงพ่ออิ่ม นางกวักหลวงปู่ฝั้น และนางกวักหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์

นางกวักหลวงพ่อเดิมองค์นี้ มีความโดดเด่นสวยงาม แกะลอยนูนโดดเด่นยิ่งนัก กวักด้วยมือขวาเหนือศีรษะบ่งบอกถึงมีอานุภาพมากกวักลาภได้จากที่ไกลให้มาใกล้ ใกล้อยู่แล้วก็ส่งเสริมให้ลาภนั้นมาสู่ผู้บูชาได้เร็วยิ่งขึ้น

คาถาบูชานางกวัก

ให้ตั้งนะโม 3 จบ เพื่อนอบน้อมบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน นึกถึงพระมหากัสสปะเถระเจ้าและพระสีวลีเถระเจ้า จากนั้นระลึกนึกถึงครูอาจารย์ที่ท่านทำการอธิษฐานหรือมอบแม่นางกวักให้ นึกถึงแม่นางกวักและบริวารเป็นที่สุด แล้วกล่าวคาถาบูชา

โอมปู่เจ้าเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ชื่อว่าแม่นางกวัก หญิงเห็นหญิงรัก ชายเห็นชายรัก อยู่ทุกถ้วนหน้า

เอหิมามะมะ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ จะ ค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐี หนึ่งปีให้เป็นพ่อค้าสำเภาทอง จะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากอง จะค้าทองขอให้ไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือน จะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้ซื้อง่ายขายคล่อง ขอให้ซื้อง่ายขายดี ขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี

อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ นะมะอะอุ นะชาลีติ อิกะวิติ พุทธะสังมิ ทุสะมะนิ อิธะคะมะ จะพะกะสะ นาสังสิโม สุนะโมโล นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะเมตตา โมขายดี พุทธไม่ต่อ ธาซื้อดี ยะใจดี มิใจอ่อน รักพุทโธ ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ เพี้ยง สิทธิโภคา สิทธิพะลา สิทธิจะมหาเดชา นะชาลีติ เอหิจงมา พุทธะสังมิ นิมามะมามา

มาช่วยกันค้า มาช่วยกันขาย กวักเอาเงินมา กวักเอาทองมา กวักเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทองข้าวของ หน้าที่การงาน ผู้คน ชื่อเสียงเกียรติยศ ข้าทาสหญิงชายมา

มาด้วยนะโมพุทธายะ ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ เพี้ยง พุทธังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี ธัมมังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี สังฆังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี เตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิติ นะเยปะรังยุตเต

ขอจงนำเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทองข้าวของ มาสู่ในสถานที่นี้ด้วย เทอญ

พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา

พุทธังคุ้ม ธัมมังคุ้ม สังฆังคุ้ม

เอหิพุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ เอหิสังฆานุภาเวนะ

อายุ วัณโณ สุขัง พลัง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง