บทความพระพุทธศาสนา

โชว์อีกครั้ง แหวนเก่า แหวนกายสิทธิ์ แหวนเมฆสิทธิ์ แหวนปรอทโบราณ

13 กุมภาพันธ์ 2022 | เครื่องราง
โชว์อีกครั้ง แหวนเก่า แหวนกายสิทธิ์ แหวนเมฆสิทธิ์ แหวนปรอทโบราณ
โชว์อีกครั้ง แหวนเก่า แหวนกายสิทธิ์ แหวนเมฆสิทธิ์ แหวนปรอทโบราณ

โชว์อีกครั้ง แหวนเก่า แหวนกายสิทธิ์ แหวนเมฆสิทธิ์ แหวนปรอทโบราณ

แหวนเก่า แหวนกายสิทธิ์ แหวนเมฆสิทธิ์ แหวนปรอทโบราณ
แหวนเก่า แหวนกายสิทธิ์ แหวนเมฆสิทธิ์ แหวนปรอทโบราณ
แหวนเก่า แหวนกายสิทธิ์ แหวนเมฆสิทธิ์ แหวนปรอทโบราณ
แหวนเก่า แหวนกายสิทธิ์ แหวนเมฆสิทธิ์ แหวนปรอทโบราณ
แหวนเก่า แหวนกายสิทธิ์ แหวนเมฆสิทธิ์ แหวนปรอทโบราณ
แหวนเก่า แหวนกายสิทธิ์ แหวนเมฆสิทธิ์ แหวนปรอทโบราณ

แหวนเก่า แหวนกายสิทธิ์ แหวนเมฆสิทธิ์ แหวนปรอทโบราณ

ตัวเรือนเป็นเงินเก่าเทคนิคช่างโบราณ หัวแหวนโลหะธาตุกายสิทธิ์ ยึด 9 ซี่ สื่อความหมายถึงนวหรคุณ คือพุทธคุณ 9 ประการ นอกจากนั้นยังสื่อความหมายถึงความเจริญก้าวหน้าอีกด้วย

หัวแหวนน่าจะเป็นโลหะพิเศษที่เกิดจากมนต์คาถาวิชาเล่นแร่แปรธาตุของครูอาจารย์ทั้งหลาย ประเภทเมฆสิทธิ์ หรือปรอทกินเงินกินทอง สังเกตได้จากด้านล่างของหัวแหวนเป็นรอยย่นอันเกิดหลอมและเทโลหะลงบนเบ้าหลอมแบบโบราณจึงได้เนื้อและหัวแหวนแบบธรรมชาติ

แหวนเก่าแบบนี้ไม่ได้พบเจอง่าย ๆ ขนาดเล็กใช้ได้ทั้งหญิงและชาย หรือนำมาใส่สร้อยคล้องคอเพื่อความเป็นสิริมงคล แคล้วคลาดปลอดภัยเจริญก้าวหน้าในชีวิตก็ย่อมได้

อ่านบทความเต็ม…แหวนทนสิทธิ์ นวหรคุณ เนื้อเงิน โบราณ

สนใจสอบถามและบูชาได้ครับ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง