บทความพระพุทธศาสนา

เจอแล้ว… คาถาในฝัน คาถาเรียกดวงจิตคนที่หมายให้มารัก

10 มกราคม 2022 | เรียกจิต
คาถาเรียกดวงจิตคนที่หมายให้มารัก
คาถาเรียกดวงจิตคนที่หมายให้มารัก

คาถาเรียกดวงจิตคนที่หมายให้มารัก

เอหิ เอหิ มัชฌิเม อี…..(ชื่อคนที่หมายปอง)…ฐาเน เจตะภูมาเร เอหิ เอหิ จิตตะภูตานัง จิรัง จิรัง พุทธะเสฏโฐ อะระหัง สุคะโตพามา กุสะลาพามา อัพยากตาพามา อะสังวิธาปุกะยะปะ พุทธะอะระหังพามา ธัมมะอะระหังพามา สังฆะอะระหังพามา

โอมติดต่อให้พ่อแม่มันพามา พ่อแม่มันบ่พามา ให้ตัวมันมาหากู พุทธะคุณัง ธัมมะคุณัง สังฆะคุณัง โอมสหมติด

โอมอุด มหาอุด อุทธัง ครุฑนาคพญาแถน ขอให้มันมาวอนไหว้ตนกู นะโมพุทธายะ อิติปิ โส ภะคะวา อุอะตัตตะ ปิยัง มามัง ขอให้เรียกเอาเจตภูต อี….มาหากู อิตถี อิตถี สัตตะมานะ อาคัจฉาหิ นามานัง สะมาโส ยุตตัตโถ ยุตตัตถะ แห่งนามทั้งหลาย แห่งนามนางเอื้อยอารี นางอีอาราม นางงามกาหลง นางจงคะวะดี จงไปเรียกเอาดวงจิตดวงใจมาหากู จิตกูคอยท่า สะมาคะโมถะ

เอหิ เอหิ มานะ เอหิ เอหิ มานัง ปุถุจิตตัง ปิยัง มะมะ


มนต์บทนี้ ใช้สวดเรียกจิตคนที่เราหมายปองให้มารักเรา

เขียนชื่อ วันเดือนปีเกิด หรือเสกใส่รูป เสก 3 หรือ 7 จบ ทุกวัน ถ้าจิตเป็นสมาธิ ทำถูกต้องตามตำรา ครูอาจารย์ช่วย ท่านว่า 3 วันเห็นผล

การนำคาถาไปใช้ควรที่จะยกครูเสียก่อนด้วย ขัน 5 เงิน 6 บาท กรวยดอกไม้ 13 เทียนเล่มบาท 1 คู่ ให้ยก
ครูวันอังคาร

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง