บทความพระพุทธศาสนา

บทชุมนุมเทวดา แปล บทอัญเชิญเทวดาในภพภูมิต่าง ๆ

10 มกราคม 2022 | คาถา
เทวดา
เทวดา

บทชุมนุมเทวดา แปล

อุกาสะ ข้าพเจ้ามีสุนทระวาจามาร้องป่าวแก่เทพเจ้าทั้งหลายทั้งปวง อันทรงมหิทธิฤทธิ์ศักดาเดช ที่อาศัยอยู่ในแท่นที่เทพไท สัคเค อยู่ในสุราลัย กาเม อยู่ในกามโสฬส รูเป อยู่ในรูปาวจารวิมานมน กล่าวคือโสฬสะมหาพรหม ตะรุวะนะคะหะเน อยู่ในไพรพนอมแนวเนิน อะรัญเญ อยู่ในเนินป่าและเหวหิน ในอิชิรินเดียระดาษ จันตะลิกเข อยู่ในอากาศอัมพะนะวิมาน วิมาเน อยู่ในวิมานมนวิมานเมาะ ในแก้งเกาะสำหรับเกิดประจำทวีป รัฏเฐ อยู่ในนครบุรีรมย์ คาเม อยู่ในคามนิคมมรรคา เคหะวัตถุมหิ อยู่ในเขตขั้นเคหา ในไร่นา ริมร่อง ในท้องทุ่งเคหานับอเนกอนันต์นัก ทุกเทพเทพารักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าผู้มีมหิทธิฤทธีศักดาเดช อาศัยอยู่ในภูมิประเทศทุกแห่งหน ชะละถะละวิสะเม อยู่ในวังวนชลธาใหญ่กว้าง กล่าวคือ บ่อบึงบางหนองน้ำ ทุกท่า ถ้ำน้ำภู ใช่แต่เท่านั้นเมื่อไรมี บางทีก็อาศัยอยู่บนบกที่ราบรื่น ในภาคพื้นพสุธา ยักขะคันธัพพะนาคา จายันตุ ขออัญเชิญเทพยดาเจ้าทั้งหลาย จงเสด็จลงมาประชุมชุมนุมสโมสรที่นี่ ให้พร้อมหน้ากัน

ธัมมะสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัมมะสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัมมะสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

ขอจงลงมาบันดาลให้เห็นผล ในปัจจุบันทันตาท่านทั้งหลาย ทั้งปวงกับทั้งข้า

อุกาสะ อาราธะนัง กะโรมิ


สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง