บทความพระพุทธศาสนา

ประโยชน์ หรือ อานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์

31 ธันวาคม 2021 | คาถา, ธรรมะคุ้มครอง
สวดมนต์
สวดมนต์

ประโยชน์ของการไหว้พระสวดมนต์

1.ไล่ความขี้เกียจ 
เพราะว่าในขณะที่สวดมนต์อยู่นั้น ย่อมข่มหรือขจัดอารมณ์เบื่อเซื่องซึมง่วงนอนหรือความเกียจคร้านให้ออกไป เกิดความแช่มชื่นกระฉับกระเฉงขึ้นมาแทน

2.ตัดความเห็นแก่ตัว
ในขณะนั้นอารมณ์ของผู้นั้นไปตามบทสวด ไม่ได้คิดถึงตัวเอง ความโลภ โกรธ หลง จึงไม่ได้กล้ำกรายเข้าสู่วาระจิตในขณะที่สวดนั้น

3.ได้ปัญญา
การสวดมนต์นั้นหากได้รู้คำแปล รู้ความหมายของบทสวดด้วย ย่อมทำให้ผู้สวดได้ปัญญาความรู้ขึ้นมา รู้เห็นตามคำสอนที่อยู่ในบทสวดมนต์นั้น ๆ

4.จิตเป็นสมาธิ
ขณะสวดมนต์นั้นผู้สวดต้องสำรวมใจ มีสติแน่วแน่ มิฉะนั้นจะสวดผิดอักขระ เมื่อจิตแน่วแน่ก็เป็นสมาธิ ความสงบเยือกเย็นในจิตย่อมเกิดขึ้น

5.ได้เฝ้าพระพุทธเจ้า
แม้ไม่ได้ไปเข้าเฝ้ารูปกายของพระพุทธองค์ แต่ผู้สวดมนต์มีกายวาจาปกติ (ศีล) มีที่ใจแน่วแน่ (สมาธิ) มีความรู้ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้า รู้ความหมายของบทสวดมนต์นั้น ๆ (ปัญญา) เท่ากับว่าได้เฝ้าพระองค์ด้วยการปฏิบัติตามไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

6.เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
บทสวดมนต์นั้นล้วนแต่คำสอนของพระพุทธเจ้า อันมาในรูปแบบของพระสูตรบ้าง พระปริตรบ้าง เป็นข้อปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้ผลเป็นความสะอาด สว่างสงบ เป็นการทรงจำพระพุทธวจนะ สืบทอดพุทธวจนะคำสอนให้คงอยู่ต่อไป


ที่มา : สื่อการสอน.com

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง