บทความพระพุทธศาสนา

สมเด็จ ไม้พญางิ้วดำ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2521

18 ธันวาคม 2021 | พระเครื่อง
สมเด็จ ไม้พญางิ้วดำ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2521
สมเด็จ ไม้พญางิ้วดำ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2521

สมเด็จ ไม้พญางิ้วดำ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2521

สมเด็จไม้พญางิ้วดำ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท ออกปี 2521

พระดี หายาก พุทธคุณเข้มขลัง พลังพุทธคุณแรงด้วยคุณวิเศษ ดังนี้

1.ด้วยไม้พญางิ้วดำ

ไม้งิ้วดำ หรือ ไม้พญางิ้วดำ เป็นไม้ในตำนานโบราณเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์ในตัว เป็นมหาอำนาจ ภูตผีเกรงขามยิ่งนัก เสริมพละกำลังในทุกด้าน กำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด อาจเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ ให้อ่านเพิ่มเติม..ประสบการณ์ อานุภาพของพระสมเด็จไม้งิ้วดำแกะ

2.ด้วยพุทธคุณ พุทธบารมี

ศักดิ์ด้วยพุทธคุณ พุทธบารมีจากรูปพระสมเด็จหรือพระพุทธปฏิมาขนาดเล็กสำเร็จจากไม้พญางิ้วดำ อำนาจแห่งพุทธบารมีที่พระองค์สั่งสมมา บารมี 10 ประการ ทศพลญาณแกล้วกล้า น้อมนำมาบูชาสักการะด้วยความศรัทธายิ่ง

3.ด้วยพระอาจารย์ผู้สร้างและเสก

พระอาจารย์ผู้สร้างและเสกก็เป็นเรื่องสำคัญ ท่านอธิษฐานไว้ ด้วยสมาธิแน่วแน่ แผ่เมตตาภาวนา บุญรักษา พระคุ้มครอง ป้องกันอันตราย เสริมเมตตามหานิยม ด้วยมนต์ที่อาจารย์ท่านเสกไว้

4.ด้วยบุญของตนคนที่บูชา

คนที่บูชาก็ต้องเป็นผู้มีบุญ สร้างบุญหนุนกันไป เป็นผู้ตั้งมั่นในศีลทาน ภาวนา มีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้คน ทำตนให้เป็นที่รักของปวงชนและเทวดา แบบนี้บูชาพระอะไร บุญก็รักษา พระก็คุ้มครอง

5.ด้วยเทวดาผู้รักษา

มีความเชื่อไม้พญางิ้วดำเป็นไม้ศักดิ์มีเทวดารักษา พุทธปฏิมาทุกองค์มีตนรักษา อาจารย์เสกเป็นที่รักนับถือของเทวดา รวมบุญญาและเทวดาประจำกายตน เทวดารักคนดีมีศีลธรรม หากตั้งมั่นในศีลธรรมแล้วทำอะไร บูชาอะไร เทวดาก็เห็นงามตามช่วยเหลือ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง