บทความพระพุทธศาสนา

พระพุทธรัตนะ พระแก้วคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์

9 ธันวาคม 2021 | พระเครื่อง
พระพุทธรัตนะ พระแก้วคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์
พระพุทธรัตนะ พระแก้วคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์

พระแก้วในที่นี้หมายถึงพระพุทธรูปที่สร้างด้วยรัตนชาติหรือหินแก้วที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

พระแก้วองค์สำคัญ พระแก้วคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ เว็บไซต์ ratanaparamee.blogspot.com ได้ให้ข้อมูลไว้ในบทความพระพุทธรูป ศิลปะที่คู่มากับศรัทธาของชาวพุทธ คุณค่าแห่งพระพุทธรัตนะ ดังนี้

พระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย ( ไทยได้อัญเชิญมาจากประเทศลาว  ปัจจุบันอยู่ในพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต)
พระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย ( ไทยได้อัญเชิญมาจากประเทศลาว ปัจจุบันอยู่ในพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต)
พระเสตังคมณี วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่
พระเสตังคมณี วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่
พระเสตังคมณี ( พระพุทธรูปคู่บารมีของพระนางจามเทวี พญาเม็งราย  และกษัตริย์ราชวงศ์ล้านนาอีกหลายพระองค์ )
พระเสตังคมณี ( พระพุทธรูปคู่บารมีของพระนางจามเทวี พญาเม็งราย และกษัตริย์ราชวงศ์ล้านนาอีกหลายพระองค์ )
พระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย (พระแก้วประจำรัชกาลที่2)
พระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย (พระแก้วประจำรัชกาลที่2)
พระแก้วองค์น้อยนาคปรก (พระแก้วสำคัญสมัยรัชกาลที่3)
พระแก้วองค์น้อยนาคปรก (พระแก้วสำคัญสมัยรัชกาลที่3)
พระแก้วเชียงแสน (พระแก้วประจำรัชกาลที่4)
พระแก้วเชียงแสน (พระแก้วประจำรัชกาลที่4)
พระพุทธบุษยรัตนน้อย (พระแก้วประจำรัชกาลที่5)
พระพุทธบุษยรัตนน้อย (พระแก้วประจำรัชกาลที่5)
พระพุทธเพชรญาณ (พระแก้วประจำรัชกาลที่6)
พระพุทธเพชรญาณ (พระแก้วประจำรัชกาลที่6)
และพระพุทธปฏิมาแก้วผลึก (พระแก้วประจำรัชกาลที่9)
และพระพุทธปฏิมาแก้วผลึก (พระแก้วประจำรัชกาลที่9)

เนื่องจากช่วงนี้ ผมมีความสนใจพระพุทธรูปที่สร้างด้วยแก้วเป็นอย่างมาก จึงได้ค้นจากบทความเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่สร้างจากแก้วที่บทความ พระพุทธรูป ศิลปะที่คู่มากับศรัทธาของชาวพุทธ คุณค่าแห่งพระพุทธรัตนะ ผมขออนุญาตนำมาเผยแพร่เป็นวิทยาทาน และขอขอบคุณเจ้าของเว็บไซต์ เจ้าของบทความ เจ้าของรูปภาพ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง