บทความพระพุทธศาสนา

ล็อกเกตกลมหลังดอกบัวมหาเศรษฐี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด

22 ตุลาคม 2021 | พระเครื่อง
ล็อกเก็ตกลมหลังดอกบัวมหาเศรษฐี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
ล็อกเก็ตกลมหลังดอกบัวมหาเศรษฐี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ล็อกเก็ตกลมหลังดอกบัวมหาเศรษฐี

ล็อกเก็ตกลมหลังดอกบัวมหาเศรษฐี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ทราบว่าสร้างน้อยมาก โดยพื้นด้านหลังตามภาพนี้

ล็อกเก็ตหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ลักษณะเป็นทรงกลม ด้านหน้าเป็นรูปหลวงตามหาบัว ครึ่งองค์ ฉากหลังเป็นรูปดอกบัว พื้นสีทอง ด้านหลังเป็นเงิน มีลายเซ็นว่า “บัว” อยู่ตรงกลางดอกบัวบาน มีข้อความภาษาไทยว่า “พระธรรมวิสุทธิมงคล วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี”

แม้องค์หลวงตามหาบัวท่านไม่นิยมในการสร้างวัตถุมงคลใด ๆ ก็ตาม แต่ล็อกเก็ตรูปของท่านซึ่งถ่ายจากองค์ท่านใช้เป็นอนุสสติระลึกองค์ท่านได้เป็นอย่างดี ใช้อาราธนาบูชาเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตได้ เดินทางไปไหน ใกล้ไกลอาราธนาติดตัวคุ้มครองป้องกันภัย เป็นที่รักที่เมตตา ปรากฏตัวที่ไหนก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยบารมีของหลวงตามหาบัว

หลวงตามหาบัวเป็นอริยสงฆ์อีกองค์หนึ่งที่เป็นศิษย์หลวงปู่มั่น มีปฏิปทาที่งดงาม มีศีลาจารวัตรที่น่าเลื่อมใส เป็นที่เคารพนับถือทุกชนชั้น ท่านเป็นอยู่ด้วยเมตตาธรรม คอยชี้นำศิษย์เรื่อยมา ผมจึงเชื่อว่าด้วยบารมีของท่านไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือล็อกเก็ตก็คงความศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นกัน

ประการสำคัญอีกอย่างหนึ่ง พระอริยสงฆ์ผู้ทรงอยู่ด้วยเมตตาธรรม ท่านย่อมแผ่เมตตาเป็นอัปปมัญญา คือไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ด้วยเหตุนั้น จึงเชื่อว่าวัตถุอันใดที่เกี่ยวข้องกับท่าน ไม่ว่าจะเป็นชานหมาก ไม้เจีย รูปถ่าย ล็อกเก็ตย่อมดึงดูดหรือได้รับพลังเมตตาจากท่านด้วย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง