บทความพระพุทธศาสนา

ในที่สุดก็ได้มาครอบครอง เหรียญในตำนาน หลวงปู่มั่นเสก

22 ตุลาคม 2021 | สิ่งนำโชค
ในที่สุดก็ได้มาครอบครอง เหรียญในตำนาน หลวงปู่มั่นเสก
ในที่สุดก็ได้มาครอบครอง เหรียญในตำนาน หลวงปู่มั่นเสก

ในที่สุดก็ได้มาครอบครอง เหรียญในตำนาน หลวงปู่มั่นเสก

ในที่สุดก็ได้มาครอบครอง แม้จะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ก็ตาม แต่ด้วยพลังพุทธคุณ ความเชื่อมั่นศรัทธาก็ได้สร้างความปีติเบิกบานใจแก่ผู้บูชาไม่น้อย

เหรียญที่ระลึกโรงเรียนแบบ ป.มาลากุล 2492 เป็นเหรียญในตำนานที่หลายคนเชื่อว่าหลวงปู่มั่นมีความเกี่ยวข้องกับเหรียญนี้จนถึงขั้นได้สัมผัสหรืออธิษฐานจิตไว้ อ่านเพิ่มเติมที่บทความทำไมจึงเชื่อว่าเหรียญที่ระลึกโรงเรียนแบบ ป.มาลากุล หลวงปู่มั่นเสก โดยส่วนตัวผมแล้วมีความเชื่อว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมีเมตตาจิตเสมอ ท่านแผ่เมตตาเป็นอัปปมัญญาหมายความว่าไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณ หากมีใครมาขอความช่วยเหลือจากท่าน ภายนอกนั้นเหมือนท่านไม่อยากจะทำ ไม่อยากจะสนใจเพราะกลัวเรายึดติดกับสิ่งภายนอกมากเกินไป แต่ใจท่านนั้นกลับมีแต่เมตตา แค่ท่านมองดูรับรู้ก็ถือว่าท่านได้เมตตาแล้ว เพราะดวงจิตของท่านมีเมตตา ไม่มีอคติใด ๆ ความเมตตาของท่านย่อมผ่านออกทางอายตนะจากภายในสู่ภายนอก จากดวงตาสู่สิ่งที่สัมผัสได้ด้วยดวงตา จนถึงมโมสัมผัสอันละเอียดอ่อนยิ่งนัก

อีกประการหนึ่ง เหรียญที่ระลึกโรงเรียนแบบ ป.มาลากุล 2492 สร้างขึ้นในยุคของหลวงปู่มั่นที่ยังคงดำรงชีพอยู่ เป็นปกติของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่แผ่เมตตาเป็นอัปปมัญญาไม่มีสิ่งสุด ไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่เจาะจงทิศทาง เป็นไปในทิศทั้งสี่ทั้งหกและทั้งแปดจึงเป็นไปได้ที่เหรียญที่ระลึกโรงเรียนแบบ ป.มาลากุล 2492 จะรับพลังอัปปมัญญาเมตตาจากท่าน ยิ่งผู้สร้างได้สร้างเหรียญที่ระลึกโรงเรียนแบบ ป.มาลากุล 2492 ด้วยจิตเมตตาอันเป็นกุศลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อธิษฐานเพื่อรับพลังแห่งเมตตานั้นแล้วก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดียิ่งขึ้น

ความพิเศษของเหรียญที่ระลึกโรงเรียนแบบ ป.มาลากุล 2492

  • ออกแบบมาได้อย่างสวยงาม มีรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความแตกต่างจากเหรียญอื่น ๆ ในยุคนั้นอย่างเห็นได้ชัด และยังมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากเหรียญในยุคนี้อีกด้วย แม้องค์พระจะลบเลือนแค่ไหนก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือเหรียญที่ระลึกโรงเรียนแบบ ป.มาลากุล 2492
  • องค์พระมีความโดดเด่น เป็นพระพุทธปางสมาธิประทับนั่งเหนือดอกบัว มีความสง่าทรงพลังแต่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม
  • เป็นศิลปะประยุกต์คือศิลปะไทยผสมสากล ระบุปี พ.ศ.เป็นตัวเลขอารบิก (Arabic numerals) ซึ่งน้อยเหรียญมาก ๆ ที่มีอย่างนั้น โดยเฉพาะวัตถุมงคลในทางพระพุทธศาสนาเมื่อ 60-70 ที่แล้ว
  • เชื่อว่าเหรียญที่ระลึกโรงเรียนแบบ ป.มาลากุล 2492 ได้รับการอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานและหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ศิษย์ผู้ใหญ่ใกล้ชิดหลวงปู่มั่นอีกรูปหนึ่ง และต่อมาท่านได้เป็นพระเถระที่เป็นหลักสำคัญของพระป่าสายกรรมฐานในจังหวัดสกลนคร

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง