บทความพระพุทธศาสนา

เหรียญหลวงพ่อโสธร เลื่อนสมณศักดิ์ เลื่อนขั้น เลื่อนยศ เลื่อนเงินเดือน

21 ตุลาคม 2021 | พระเครื่อง
เหรียญหลวงพ่อโสธร เลื่อนสมณศักดิ์ เลื่อนขั้น เลื่อนยศ เลื่อนเงินเดือน
เหรียญหลวงพ่อโสธร เลื่อนสมณศักดิ์ เลื่อนขั้น เลื่อนยศ เลื่อนเงินเดือน

เหรียญหลวงพ่อโสธร เลื่อนสมณศักดิ์

ปกติแล้วหลวงพ่อพระพุทธโสธรก็ทรงพุทธคุณด้านส่งเสริมยศตำแหน่งอยู่แล้ว ยิ่งเป็นวัตถุมงคลองค์จำลองท่านที่ทำมาในโอกาสพิเศษ โอกาสอันเป็นมงคลที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ก็ยิ่งมีพุทธคุณหนุนขึ้นไปอีก เหตุเพราะว่า

  1. เพราะบารมีของหลวงพ่อโสธรที่เป็นพระพุทธรูปที่ทรงความศักดิ์สิทธิ์ มีเทพบริวารรักษา ใครไปขออะไรหากไม่เหลือวิสัยบุญปาปก็ย่อมได้ตามความปรารถนาเป็นที่ประจักษ์มามากต่อมากแล้ว
  2. ด้วยพลังจิต พลังอธิษฐาน บุญบารมีของพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายที่มาร่วมอธิษฐานจิตเพื่อให้สำริดผล
  3. ด้วยพลังพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่าพระเกจิได้ประสิทธิ์ไว้
  4. ด้วยนามอันเป็นมงคลของคำว่าเลื่อนยศ เลื่อนสมณศักดิ์ หนุนผู้ที่บูชาให้ได้มาในแบบอย่างเดียวกัน คือยศ ลาภ

    สุข สรรเสริญ

  5. ด้วยพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ที่ได้พระราชทานยศศักดิ์ให้แก่บุคคลใด ด้วยพระบารมีนั้นจักช่วยหนุนให้ท่านประสบซึ่งยศศักดิ์อันคู่ควรเช่นกัน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง