บทความพระพุทธศาสนา

คาถามหานิยม เสกธูปจุดให้เป็นที่เมตตาของคนทั่วไป

7 ตุลาคม 2021 | คาถา
ถวายธูปเทียน
จุดธูปเป็นเมตตา

คาถาเสกธูปจุดให้เป็นเมตตา

นะโมพุทธายะ มะอะอุ พระมหาจิตตัง จิตติมานิ หญิงชายทั่วแผ่นดินมานี่ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ จิตมะนุสสะทั้งหลายมารักกูทุกผู้ทุกคน มะอะอุ เกลื่อนกล่นกันมา บูชาครูมิได้ขาด สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม

  • คาถานี้ใช้สวดจุดธูป อธิษฐานเป็นเมตตาให้คนมารัก คนวนเวียนมาหาไม่ขาดสาย
  • คาถานี้เหมาะกับร้านค้า กิจการงานที่ต้องเรียกผู้คน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง