บทความพระพุทธศาสนา

คาถาทำรูปเผาไฟ ให้มันร้อนรนทนอยู่มิได้ ร้องไห้มาหากู

31 ตุลาคม 2020 | คาถา
คาถาทำรูปเผาไฟ ให้มันร้อนรนทนอยู่มิได้ ร้องไห้มาหากู
คาถาทำรูปเผาไฟ ให้มันร้อนรนทนอยู่มิได้ ร้องไห้มาหากู

พิธีเผารูปเรียกให้เขามารัก

ท่านให้เอาดินรอยตีนเขามา จึงจะเอาเครื่องเซ่นไปเซ่นที่ป่าช้า เอาเถ้าที่กลางกองฟอน และให้เอาดินตีนท่ามา จึงผสมกันเข้าปั้นเป็นรูปจึงเขียนชื่อเขาใส่กระดาษ แล้วเอา อิ อะ อุ อักษรสามตัวนี้ทับชื่อ จึงเอายัดใส่เข้าไว้ในอกรูปนั้น เสกด้วยคาถาบทนี้

อิธะ เจตะโส ทัฬหัง คัณหาหิ ถามะสา

เสกแล้วจึงเอารูปนั้นเผาไฟ เขาอยู่มิได้เลยมาหาเรา
เวลาทำให้เรียกชื่อ เรียกจิต เรียกภูติ ให้จงดีเถิด