บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพญาหงส์ โชคลาภ ทำมาหากินคล่องแคล้ว เมตตามหาอำนาจ

28 ตุลาคม 2021 | คาถา
คาถาพญาหงส์ เมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย
คาถาพญาหงส์ เมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาพญาหงส์

สุวัณณะหังโส ภิกขะเวหิ มะวันตัง ปัพพะตัง คูหายะ อิมัง คาถะมาหะ


ที่มาไม่ได้บอกว่าคาถาพญาหงส์นี้ดีในด้านไหน แต่พิจารณาดูจากบทคาถาและชื่อคาถาแล้ว น่าจะส่งเสริมในด้านโชคลาภ ทำมาหากินคล่องว่องไว การใช้ชีวิตให้เป็นปกติสุข แคล้วคลาดปลอดภัย และยังเป็นเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ มหาอำนาจผู้คนเกรงข้ามอีกด้วย

ที่มา คาถาพญาหงส์ : https://www.bp.or.th/webboard/index.php?topic=28328

คาถานี้บางเว็บบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ แต่ผมดูสำนวนแล้วน่าจะเป็นคำบาลีที่ปรากฏอยู่ชาดกเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับ ท่านสืบทอดกันมาใช้เป็นคาถา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง