บทความพระพุทธศาสนา

คาถาสารพัดนึก ของ หลวงปู่วรพรตวิธาน วัดจุมพล จังหวัดขอนแก่น

28 ตุลาคม 2021 | คาถา
หลวงปู่วรพรตวิธาน วัดจุมพล จังหวัดขอนแก่น
หลวงปู่วรพรตวิธาน วัดจุมพล จังหวัดขอนแก่น

คาถาหลวงปู่วรพรตวิธาน วัดจุมพล จังหวัดขอนแก่น

จัตตาโร นะวะโม ทเวจะติ นิปปันจะติ สัตตาตา อัตถะ เอโก ภะโว โสตถี


หลวงปู่กล่าวว่า “ถ้าศิษย์คนไหนท่องคาถาของท่านไว้ ปรารถนาสิ่งใดจงสัมฤทธิ์เถิด กันตายโหง”

ภาพประกอบจาก : วัดจุมพล-หลวงปู่พระครูวรพรตวิธาน

คาถานี้เป็นเหมือนดังคาถาสารพัดนึก ตามแต่ผู้ใช้จะอธิษฐานใช้ เดินทางใกล้ไกล อยู่ในที่แห่งใด ภาวนาไว้ไม่ตายโหง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง