บทความพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเกิดมากี่ปีแล้ว คำถามง่าย ๆ แต่ตอบทีไรก็ผิดทุกที

1 ตุลาคม 2021 | ธรรมะคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาเกิดมากี่ปีแล้ว เกิดก่อนคริสต์กี่ปี คำนวนอย่างไร
พระพุทธศาสนาเกิดมากี่ปีแล้ว เกิดก่อนคริสต์กี่ปี คำนวนอย่างไร

พระพุทธศาสนาเกิดมากี่ปีแล้ว

พระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นในปีที่พระพุทธองค์ตรัสรู้และประกาศพระศาสนา ซึ่งเป็นระยะเวลา 45 ปี ก่อนพุทธศักราช

พระพุทธศาสนาเกิดมากี่ปีแล้ว มีวิธีการคำนวน ดังนี้

วิธีคิด ให้นำปี พ.ศ. ปัจจุบัน + 45 = จำนวนอายุพระพุทธศาสนา

เช่น ปีนี้ พ.ศ. 2564+45 = 2,609 พระพุทธศาสนาจึงมีอายุได้ 2609 ปี


พระพุทธศาสนาเกิดก่อนปีคริสต์ศักราชกี่ปี ?

ตอบ 588 ปี (543+45=588) ย้ำว่า พระพุทธศาสนาเกิดก่อนปีศริสต์ศักราช 588 ปี ส่วน 543 ปีนั้น คือ พุทธศักราช หรือปีที่พระพุทธเจ้าปริพพาน


พุทธศักราชเกิดก่อนคริสต์ศักราชกี่ปี ?

ข้อนี้ง่ายมาก เป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว แต่คนมักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นจำนวนปีที่พระพุทธศาสนาเกิดก่อน

วิธีคิด ให้นำปี พ.ศ. ปัจจุบัน – ปี ค.ศ. ปัจจุบัน

เช่น 2564-2021 = 543 (543 ปีนี้ คือจำนวนปีที่พุทธศักราชเกิดก่อนคริสต์ศักราช ไม่ใช่จำนวนปีที่พระพุทธศาสนาเกิดก่อน)


  • ต้องดูคำถามให้ดี ถามพระพุทธศาสนา หรือ ถามพุทธศักราช
  • การนับพุทธศักราชนั้น ประเทศไทยเริ่มนับ พ.ศ.1 เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว 1 ปี แต่ประเทศอื่น ๆ บางประเทศเริ่มนับ พ.ศ.1 ในปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง