บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาสมเด็จองค์ปฐม คาถาบูชาสมเด็จพระพุทธสิกขีที่ ๑

27 กันยายน 2021 | คาถา
คาถาบูชาสมเด็จองค์ปฐม
คาถาบูชาสมเด็จองค์ปฐม

คาถาบูชาสมเด็จองค์ปฐม

นะโม กาเยนะ วาจายะ เจตะสา วา
วะชิรัง นามะ ปะฏิมัง
อิทธิธรรมะ ปาฏิหาริยะกะรัง
สมเด็จพ่อองค์ปฐมต้น พุทธะรูปัง
สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
อะหัง วันทามิ สัพพะโส
สะทา โสตถี ภะวันตุ เม

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง