บทความพระพุทธศาสนา

เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นปลดหนี้ กับ รุ่นสุขใจ รุ่นไหนน่าใช้(บูชา)กว่า

25 กันยายน 2021 | พระเครื่อง
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นปลดหนี้ กับ รุ่นสุขใจ รุ่นไหนน่าใช้กว่า
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นปลดหนี้ กับ รุ่นสุขใจ รุ่นไหนน่าใช้กว่า

เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นปลดหนี้ กับ รุ่นสุขใจ รุ่นไหนน่าใช้กว่า

โพสต์นี้ผมจะไม่กล่าวถึงในส่วนของพุทธคุณ เพราะพุทธคุณผมไม่สามารถพิสูจน์ได้ ผมไม่มีเครื่องมือในการวัดพุทธคุณของวัตถุมงคล และไม่พูดถึงในเรื่องราคาค่านิยม เพราะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า เหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นปลดหนี้มีราคาแพงกว่าเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจอย่างไกลโข แต่ผมจะเอาชื่อรุ่นวัตถุมงคลนี้แหล่ะมาเป็นหลักในการพิจารณาในการบูชาหรือความเป็นมงคลส่งผลตามชื่อรุ่น ไม่งั้นจะตั้งชื่อรุ่นขึ้นมาทำไม อย่างอื่นคล้ายกันหมด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ เนื้อโลหะมวลสาร อาจารย์ผู้เสก

เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นปลดหนี้

หากรุ่นนี้ช่วยปลดหนี้ได้ตามรุ่น คุณก็ต้องเป็นหนี้มาก่อน แล้วจึงปลดหนี้ และอาจจะกลับเป็นหนี้ได้อีก แล้วก็ปลดหนี้สิน อย่างกว่าจะปลดหนี้ได้อาจจะต้องทำงานหนักน้ำตาแทบกระเด็นหรือต้องใช้เวลา พระท่านว่า อิณาทานํ ทุกขํ โลเก การเป็นหนี้ เป็นทุกข์ในโลก การปลดหนี้ได้หายจากการเป็นทุกข์เพราะหนี้สิน แต่การหมดหนี้ก็ไม่ใช่เครื่องยืนยันว่าคุณเป็นสุขเสมอไป ไม่เป็นหนี้ แต่ก็อาจจะต้องดิ้นรนเพื่อความเป็นอยู่ในการเลี้ยงชีพต่อไป คือยังไม่ถึงบทสรุปหรือจุดหมายที่เรียกว่า happy ending

เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นสุขใจ

รุ่นนี้ ถือว่าเป็นรุ่นถึงบทสรุปหลังจากปลดหนี้ได้แล้ว เป็นรุ่นที่ออกทีหลังรุ่นปลดหนี้ พญาเต่าเรือนรุ่นปลดหนี้ออกมาในปี พ.ศ. 2536 พญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจ ออกในปี พ.ศ. 2537 จึงเป็นรุ่นเสวยสุขอย่างเดียวแล้ว สุขจากความไม่เป็นหนี้ สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์ สุขกายใจจาก ลาภ ยศ สรรเสริญ จึงเป็นรุ่นที่สมบูรณ์บริบูรณ์ สุขกายใจจึงสุขด้วย

ด้วยเหตุนี้ จึงมีบางท่านแนะนำว่า ใครที่เป็นหนี้ หรือในช่วงที่เป็นหนี้อยู่ ให้หา เหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นปลดหนี้ มาบูชา แต่เมื่อหมดหนี้สินแล้ว จึงหา เหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจ มาบูชาต่อ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง