บทความพระพุทธศาสนา

คาถาอาราธนาพระขรรค์ติดตัว คาถาใช้พระขรรค์………..

20 กันยายน 2021 | คาถา
คาถาอาราธนาพระขรรค์ติดตัว
คาถาอาราธนาพระขรรค์ติดตัว

พระขรรค์ คืออาวุธมีคม มีลักษณะคล้ายดาบ มีคมทั้งสองด้าน ตรงกลางคอด สมมุติเป็นอาวุธของเทพเจ้า เห็นได้จากภาพประกอบเรื่องราวในวรรณคดีต่าง ๆ หรือตราสัญลักษณ์ที่มีเทวดาทรงพระขรรค์ นอกจากนี้ยังมีใช้ในพิธีกรรมสำคัญบางอย่างอีกด้วย

ในสายเครื่องราง มีเกจิหลายท่านที่ทำเป็นพระขรรค์ โดยมากเป็นพระขรรค์จำลองทำด้วยวัสดุอาถรรพ์ต่าง ๆ เช่น เขาควายเผือก งาช้าง ไม้มงคลต่าง ๆ เป็นต้น

คาถาอาราธนาพระขรรค์ติดตัว

 1. ตั้ง นะโม 3 จบ
 2. ระลึกถึงครูอาจารย์
 3. หยิบ/ยกพระขรรค์ กล่าวคาถาอาราธนาพระขรรค์ติดตัว ดังนี้
  พุทโธ ปัพพะชายาโน สัพพะศัตรู วินาสสันติ
  ธัมโม ปัพพะชายาโน สัพพะศัตรู วินาสสันติ
  สังโฆ ปัพพะชายาโน สัพพะศัตรู วินาสสันติ

คาถาใช้พระขรรค์

สักกัสสะวะชิราวุธัง อาฬะกัสสะทุสาวุทัง เวสสุวรรณนัสสะคธาวุทัง ยมมะนัสสะนัยนาวุธัง นารายัสสะจักราวุธัง ปัญจะมาอาวุธา ติกขะตะราโลเก ปุตุระโหระตา สัพเพยักขา ปะลายันติ

ใช้ในทางขับไล่ ภูติผีปีศาจ ถอนกระทำย่ำยีในวิทยาคม

อิระชาคะตะระสา ติหังจะโรถินัง ปิสัมระโลปุสัตพุธ โสมานะกะริถาโธ ภะสัมสัมวิสะเทภะ คะพุทปันทูธัมวะคะ วาโธโนอะมะมะวา อะวิชสุนุตสานุสติ

ใช้ในทางกันภัยอันตรายต่าง ๆ เช่น นอนในป่า นอนในที่อันตราย ไปในที่ ๆ มีอาถรรพ์

พุทธคุณ พระขรรค์

 • เป็นมหาอำนาจ ผู้คนเกรงขาม
 • แก้อาถรรพ์ต่าง ๆ
 • ป้องกันภูตผี ปีศาจ อมนุษย์ทั้งหลาย
 • ป้องกันสัตว์มีพิษ
 • ป้องกันไข้ป่า
 • ป้องกันคุณไสย มนต์ดำ
 • ผ่อนหนักให้เป็นเบา ผ่อนร้ายให้กลายเป็นดี

พระขรรค์ พระเกจิที่ได้รับความนิยม ได้แก่

 • พระขรรค์ หลวงปู่ศุข
 • พระขรรค์ หลวงปู่หงษ์
 • พระขรรค์ หลวงปู่ไม
 • พระขรรค์ หลวงปู่พิศดู
 • พระขรรค์หลวงปู่หมุน
 • พระขรรค์หลวงปู่รอด
 • พระขรรค์หลวงปู่วรพรต
 • พระขรรค์ หลวงพ่อเดิม
 • พระขรรค์ หลวงพ่อโศก
 • พระขรรค์ หลวงพ่อแล
 • พระขรรค์ หลวงพ่อกวย
 • พระขรรค์ หลวงพ่อพัฒน์
 • พระขรรค์หลวงพ่อคูณ
 • พระขรรค์หลวงพ่อรุ่ง
 • พระขรรค์หลวงพ่อแจ่ม
 • พระขรรค์ หลวงตาม้า
 • พระขรรค์ อาจารย์ประคอง
 • พระขรรค์ อาจารย์เฮง
 • พระขรรค์ วัดท่าขนุน
 • พระขรรค์ วัดธรรมยาน
 • พระขรรค์โสฬส
 • พระขรรค์โสฬส พระนารายณ์
 • พระขรรค์ พระวิษณุ
 • พระขรรค์มหามงคล
 • พระขรรค์มหาอำนาจ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง