บทความพระพุทธศาสนา

รวมคาถาบูชาพระบัวเข็ม รวมคาถาบูชาพระอุปคุต

16 กันยายน 2021 | รวมคาถาเป็นหมวดหมู่
รวมคาถาบูชาพระบัวเข็ม รวมคาถาบูชาพระอุปคุต
รวมคาถาบูชาพระบัวเข็ม รวมคาถาบูชาพระอุปคุต

พระอุปคุต (บ้างก็เรียกพระศิลป์แบบนี้ว่าเป็นพระบัวเข็ม) องค์ที่ผมนำมาประกอบบทความนี้ น่าจะเป็นศิลป์ทางภาคเนื้อซึ่งนับถือพระอุปคุตเป็นอย่างมาก เนื้อออกสัมฤกธิ์เงิน นั่งบนฐานบัว มือถือคล้ายดอกบัวตูม ส่วนบนเศียรเป็นใบบัว

คาถาพระบูชาบัวเข็ม

จิตติ จิตติ จิตตา จิตตัง มิตตะ มิตติ เอหิ มะมะ อุปปะคุตโต จะ มะหาเถโร นานาปาระมิระสัมมะนะสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา มะอะอุ มะหาเมตตา จะ มะหาราชา สัพพะสะเนหา จะ ปูชิตา สัพพะทุกขัง มะหาลาภัง สัพพะโกพัง วินัสสันติ ภะวันตุ เม

คาถาบูชาพระบัวเข็มนี้ ท่านควรมีพระบัวเข็มสำหรับบูชาด้วย สวดมนต์ภาวนา ส่งเสริมโชคลาภค้าขายดีมีกำไรงาม ๆ

คาถาพระอุปคุตผูกมาร

มะหาอุปะคุตโต มะหาอุปะคุตตัง กายะพันธะนัง อมยิสะ พุทธังทะเถโร ธัมมังทะเถโร
สังฆังทะเถโร ปะอัยยะสุตัง อุปัจสะอิ อิมังกายะพันทะนัง อะธิฏฐามิ

(คาถาพระมหาอุปคุตผูกมาร มีอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์มาก เสกด้วยสายสิญจน์ทำเป็นมงคลสวมคอ หากปลุกเสกครบ 108 ครั้งสามารถป้องกันภูตผีปีศาจทั้งปวง และป้องกันอุปัทวอันตรายต่างๆ ถ้าเสก 3-7 คาบ ผูกคอหรือคล้องคอคนถูกผีเจ้าเข้าสิง จะเจ็บปวดร้องครวญครางโหยหวยอย่างน่าเวทนา ถ้าจะให้ผีที่สิงอยู่ออกไป ให้ถอดหรือแก้ด้ายผูกคอออก แล้วเอาด้ายนี้ตีปัดตามตัวคนที่ถูกผีสิงอยู่ ผีจะอยู่ไม่ได้จะเผ่นออก และไม่กล้ากลับมารบกวนคนในบ้านอีก และยังมีการปลุกเสกในทางพิชิตโรคาพาธได้วิเศษนัก)

คำบูชาพระบัวเข็ม

กิจจะมาคะอุปคุตโต อะมะหาเถโร สัมพุทเธวิยาคะโต มาระรัญจะ โสอิทานิ จะมะหาเถโร นะมัดปะสิทตะวาปะ ถิติโกอหัง วันทามิ พาเนวะอุปคุตตัง จะมะ หาเถรัง ยังยังอุปัทธะวังชาติ วิทังเสนติ อะเสสะโต นโมพุทธายะ พระบัวเข็มจะมะหาเถโร สัพพะลาภังภะวันตุเม อิติปิโสภะคะวา พุทโธชัยโย ธัมโมชัยโย สังโฆชัยโย เมตตา ฉิมพาลีจะมะหา เถโร สัพพะลาภัง ตะวันตุเม ฯ
ชัยยะตัง ปัตถะพีตับภัง สามินโท โสราชาปูเชมิ ฯ

คำบูชาขอลาภพระอุปคุต

มหาอุปคุตโต จะมหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโมโจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม ฯ

เอหิจิตติ จิตตังพันธะนัง อุปะคุตะ จะมหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิฯ

คาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มารัญจะ มาระพะลัญจะ โสอิทา นิมะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฏฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะมะหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเมฯ

คาถาบูชาพระอุปคุตแบบย่อ

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร ยักขาเทวา นะระปูชิโต โส ระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง ภะวันตุ เมฯ

คาถาหัวใจเถรอุปคุต

พุทธะพุทธะสะสุ ฯ

เสกยันต์พระอุปคุต หรือ เขียนใส่กระดาษดำน้ำ หรือ เสกข้าวสาร เสกทรายซัดผีมันหนีไปไกล

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง