บทความพระพุทธศาสนา

จำวัด จำพรรษา จำศีล พระอยู่ประจำวัด เรียกว่าอะไร

31 สิงหาคม 2021 | ภาษาวัด ภาษาไทย
จำวัด จำพรรษา จำศีล พระอยู่ประจำวัด เรียกว่าอะไร
จำวัด จำพรรษา จำศีล พระอยู่ประจำวัด เรียกว่าอะไร

จำวัด จำพรรษา จำศีล

พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้

จำวัด : ก. นอนหลับ (ใช้แก่ภิกษุสามเณร)

จำพรรษา : ก. อยู่ประจำที่วัด 3 เดือนในฤดูฝน (ใช้แก่พระสงฆ์)

จำศีล : ก. ถือศีล, รักษาศีล

โดยปกติแล้ว คำว่า “จำวัด” เป็นที่รับรู้กันในภาษาไทยว่า หมายถึง นอนหลับ (ใช้แก่ภิกษุสามเณร) แต่หากต้องการถามว่า ที่วัดมีพระอยู่กี่รูป ขึ้นอยู่กับบริบทแห่งการถาม เช่น

  • ถามในกาลพรรษา (ช่วงเข้าพรรษา) หรือ ถามเพื่อมุ่งหมายถึงฤดูกาลเข้าพรรษา ก็ให้ใช้คำว่า “พระจำพรรษา”
  • ถามนอกกาลพรรษา และมุ่งหมายถึงเวลาที่ถาม อาจจะใช้คำสุขภาพ เช่น พระอยู่ประจำวัดกี่รูป

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง