บทความพระพุทธศาสนา

นึกถึงแต่ไม่คิดถึง นึกไม่ถึงว่าจะยังคิดถึงคนที่คิดไม่ถึง

17 กันยายน 2021 | ภาษาวัด ภาษาไทย
นึกถึง แต่ไม่คิดถึง นึกไม่ถึง ว่าจะยังคิดถึงแต่ไม่ถึง
นึกถึง แต่ไม่คิดถึง นึกไม่ถึง ว่าจะยังคิดถึงแต่ไม่ถึง

วันนี้ นั่งคิดเล่น ระว่างคำว่า นึกถึง และ คิดถึง มีความต่างกันอย่างไร ?

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า นึกถึง และ คิดถึง ดังนี้

นึกถึง : ก. ระลึกถึง.

คิดถึง : ก. นึกถึง นึกถึงด้วยใจผูกพัน.

ดูเหมือนไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ แถม คิดถึง ยังแปลว่า นึกถึงอีกด้วย แต่ผมตั้งข้อสังเกตนิด ๆ ว่า

นึกถึง ใช้กับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เช่น นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว และอาจจะใช้เวลาไม่นาน ไม่มีความซับซ้อน

คิดถึง ใช้ได้ทั้งในส่วนของอดีตและอนาคต กับเรื่องที่ผ่านมาแล้ว เช่น คิดถึงใครสักคน ใช้กับอนาคต เช่น คิดถึงอนาคตตนเองจะเป็นอย่างไร ? แต่หากใช้กับปัจจุบัน ใช้คำว่าคิดอย่างเดียว เช่น กำลังคิดเลข

ต่อไปนี้ ผมจะรวบรวมคำนิยามจากความคิดเห็นต่าง ๆ ที่แสดงความแตกต่างระหว่าง นึกถึง และ คิดถึง (เนื่องจากมีที่มาหลายแห่ง จำเขามาบ้าง จึงไม่ขออ้างที่มา และผมไม่สามารถยืนยันความถูกต้อง)

นึกถึง ใช้หัวสมอง คิดถึง ใช้หัวใจ

นึกถึง มีประเด็น คิดถึง ไม่มีประเด็น

นึกถึง เป็นเรื่องบังเอิญ คิดถึง เป็นความตั้งใจ

นึกถึง อาจจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ได้ คิดถึงเป็นเรื่อง ดี ๆ

นึกถึง เป็นความคิดที่ไม่ละเอียดมากนัก ไม่มีความซับซ้อน คิดถึงเป็นเรื่องที่ละเอียดกว่า มีความซับซ้อนกว่า

นึกถึง ไม่จำเป็นต้องรู้สึกอะไร บางทีคิดลบด้วย คิดถึง มันมีความรู้สึกผูกพัน รู้สึกดี ๆ

นึกถึง การระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรักเข้ามาเกี่ยว แค่นึงถึงเท่านั้น คิดถึง คือมีความรัก ความห่วงใย ความลึกซึ้ง เข้ามาเกี่ยว ทำให้คิดถึงรู้สึกอบอวนไปด้วยความรัก หรือสิ่งดี ๆ

นึกถึง  ย้อนถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา คิดถึง  อยากเจอกันในปัจจุบันนี้

นึกถึง ไม่มีความผูกพันในเรื่องที่นึกมากนัก ไม่มีเยื่อใย นึกถึงแล้วจบ คิดถึง มีความผูกพันด้วยใจ มีความเยื่อใย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง