บทความพระพุทธศาสนา

คำไทยที่มักอ่านผิด กรมหลวง อ่านว่า กรม – มะ – หลวง

6 เมษายน 2021 | ภาษาวัด ภาษาไทย

กรมหลวง คำนี้มักอ่านผิดว่า กรม-หลวง แต่ที่ถูกต้องแล้วอ่านว่า กรม – มะ – หลวง

แต่หากเป็นชื่อหน่วยงานราชการ เช่น กรมทางหลวง ก็ให้ตามตัวสะกดเป็น กรม-ทาง-หลวง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook