บทความพระพุทธศาสนา

คำไทยที่มักเขียนผิด…”กฎ” ไม่ใช่ “กฏ”

6 เมษายน 2021 | ภาษาวัด ภาษาไทย
“กฎ” ไม่ใช่ “กฏ”

คำในภาษาไทยคำหนึ่งมักที่จะเขียนผิดหรือเขียนสับสนกันคือคำว่า “กฎ”

กฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา ยกเว้นคำว่า ปรากฏ ใช้ ฏ ปฏัก ส่วนคำว่า กรกฎ/กรกฏ ใช้ได้ทั้งสองแบบ

จำง่าย นึกถึงคำว่า “ปรากฏการณ์” จะเขียนคำว่า “ปรากฏ” หรือ “ปรากฏการณ์” ก็ใช้ ฏ ปฏัก ทั้งสิ้น

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook