บทความพระพุทธศาสนา

คำไทยที่มักอ่านผิด “มาติกา” อ่านว่า มาด-ติ-กา

6 เมษายน 2021 | ภาษาวัด ภาษาไทย
คำไทยที่มักอ่านผิด “มาติกา” อ่านว่า มาด-ติ-กา

มีคำหนึ่งซึ่งผมอ่านผิดและใช้ผิดมาตลอด นั่นคือคำว่า “มาติกา”

ความหมายของ มาติกา

  • มาติกา อ่านว่า มาด-ติ-กา แปลว่า หัวข้อ, แม่บท
  • มาติกา หมายถึงพระบาลีที่เป็นหัวข้อ เป็นแม่บท เรียกว่า บทมาติกา
  • เรียกการที่พระสงฆ์สวดพระบาลีเฉพาะหัวข้อธรรมในพระอภิธรรมปิฎก ซึ่งขึ้นต้นด้วยบทว่า กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา ในงานที่เกี่ยวกับศพว่า สวดมาติกา หรือ พิธีมาติกา
  • มาติกา คำนี้ในงานเผาศพจะใช้คู่กับคำว่า บังสุกุล เป็น มาติกา บังสุกุล กล่าวคือพระสงฆ์จะสวดมาติกาก่อนแล้วจึงบังสุกุลต่อกันไป อย่างอย่างที่เขียนในบัตรเชิญงานศพว่า “14.00 น. พระสงฆ์มาติกา บังสุกุล

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook