บทความพระพุทธศาสนา

อาสาฬหบูชา อ่านว่าอย่างไร : สามารถอ่านได้ 2 แบบ

24 กรกฎาคม 2021 | ภาษาวัด ภาษาไทย
อาสาฬหบูชา อ่านว่าอย่างไร : อ่านได้ 2 แบบ
อาสาฬหบูชา อ่านว่าอย่างไร : อ่านได้ 2 แบบ

อาสาฬหบูชา อ่านว่าอย่างไร : อ่านได้ 2 แบบ

คำว่า อาสาฬหบูชา ประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ อาสาฬหะ เดือนอาสาฬหะ ตรงกับเดือน 8 ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา คือการบูชา อาสาฬหบูชา จึงแปลว่า การบูชาในเดือนอาสาฬหะ (หรือเดือน 8) อธิบายให้ชัดเจนอีกคือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8

อาสาฬหบูชา มาจากคำเต็มว่า “อาสาฬหปูรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ (หรือ เดือน 8)

คำว่า อาสาฬหบูชา อ่านได้ 2 แบบ ได้แก่

อา-สาน-หะ-บู-ชา

อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา

ไม่อ่านว่า อา-สา-ละ-หะ-บู-ชา

ชื่อเดือนทางจันทรคติ ภาษาบาลี

เดือนอ้าย = มิคสิรมาส
เดือนยี่ = ปุสสมาส
เดือน 3 = มาฆมาส (มาฆบูชา : การบูชาในเดือน 3)
เดือน 4 = ผัคคุณมาส
เดือน 5 = จิตตมาส
เดือน 6 = วิสาขมาส (วิสาขบูชา : การบูชาในเดือน 6)
เดือน 7 = เชฏฐมาส
เดือน 8 = อาสาฬหมาส (อาสาฬหบูชา : การบูชาในเดือน 8)
เดือน 9 = สาวนมาส
เดือน 10 = ภัททปทมาส
เดือน 11 = อัสสยุชมาส
เดือน 12 = กัตติกมาส

บทความแนะนำ

เกิดอะไรขึ้นในวันอาสาฬหบูชา เมื่อ 2600 กว่าปีที่ผ่านมา

ธัมเมกขสถูป จุดที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในวันอาสาฬหบูชา