บทความพระพุทธศาสนา

คำไทยที่มักอ่านผิด…ขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด

6 เมษายน 2021 | ภาษาวัด ภาษาไทย
ขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด

ขัดสมาธิ (อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด) เป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์ และ คำนาม

ขัดสมาธิ คำคุณศัพท์

คือการนั่งคู้เข่าทั้ง 2 ข้างให้แบะลงที่พื้นแล้วเอาขาไขว้กันทับฝ่าเท้า, ถ้าเอาขาซ้อนทับกัน เรียกว่า ขัดสมาธิสองชั้น, ถ้าเอาขาขวาทับขาซ้าย เรียกว่า ขัดสมาธิราบ, ถ้าเอาฝ่าเท้าทั้ง 2 ข้างขึ้นข้างบน เรียกว่า ขัดสมาธิเพชร, ขัดสมาธิราบและขัดสมาธิเพชรนั้น เป็นท่าพระพุทธรูปนั่ง

ขัดสมาธิ คำนาม

เป็นชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้ง 2 วางซ้อนกันบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

ที่มา : https://th.wiktionary.org/ขัดสมาธิ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook