บทความพระพุทธศาสนา

ชื่อวัน ชื่อเดือนจันทรคติ ชื่อปีนักษัตร ภาษาบาลี

24 กรกฎาคม 2021 | ภาษาวัด ภาษาไทย
ชื่อเดือนจันทรคติ  และ  ชื่อปีนักษัตร ภาษาบาลี
ชื่อวัน ชื่อเดือนจันทรคติ ชื่อปีนักษัตร ภาษาบาลี

ชื่อวันภาษาบาลี

  • วันอาทิตย์ = รวิวาโร, อทิจฺจวาโร, สูรวาโร
  • วันจันทร๋ = จนฺทวาโร, สสิวาโร
  • วันอังคาร = องฺคารกวาโร, ภุมฺมวาโร, กุชวาโร
  • วันพุธ = พุธวาโร, วุธวาโร
  • วันพฤหัสบดี = ครุวาโร, วิหปฺปติวาโร, ชีววาโร
  • วันศุกร์ = สุกฺกวาโร
  • วันเสาร์ = สนิวาโร, โสรวาโร

ชื่อเดือนจันทรคติ ภาษาบาลี

เดือนอ้าย = มิคสิรมาส
เดือนยี่ = ปุสสมาส
เดือน 3 = มาฆมาส (มาฆบูชา : การบูชาในเดือน 3)
เดือน 4 = ผัคคุณมาส
เดือน 5 = จิตตมาส
เดือน 6 = วิสาขมาส (วิสาขบูชา : การบูชาในเดือน 6)
เดือน 7 = เชฏฐมาส
เดือน 8 = อาสาฬหมาส (อาสาฬหบูชา : การบูชาในเดือน 8)
เดือน 9 = สาวนมาส
เดือน 10 = ภัททปทมาส
เดือน 11 = อัสสยุชมาส
เดือน 12 = กัตติกมาส

ชื่อปีนักษัตร ภาษาบาลี

ปีชวด -หนู- มูสิกะ
ปีฉลู -วัว- อุสะภะ
ปีขาล -เสือ- พะยัคฆะ
ปีเถาะ -กระต่าย-สะสะ
ปีมะโรง -งูใหญ่- นาคะ
ปีมะเส็ง-งูเล็ก-สัปปะกะ
ปีมะเมีย -ม้า- อัสสะ
ปีมะแม -แพะ- เอฬะกะ
ปีวอก -ลิง- กะปิ
ปีระกา -ไก่- กุกกุฏะ
ปีจอ -หมา- โสณะ
ปีกุน -หมู สุกะระ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง