บทความพระพุทธศาสนา

โรคโควิด (covid-19) ภาษาบาลี โควิโท อสาธารณนาม

24 กรกฎาคม 2021 | ภาษาวัด ภาษาไทย
โรคโควิด (covid-19) ภาษาบาลี โควิโท อสาธารณนาม
โรคโควิด (covid-19) ภาษาบาลี โควิโท อสาธารณนาม

การนำชื่อ โรคโควิด หรือโควิด มาเขียนภาษาบาลีนั้น มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้ใช้ศัพท์ว่า “โควิโท” เป็นชื่อ โรคโควิด เป็นภาษาบาลี เป็นปุงลิงค์ อสาธารณนาม

ที่มา : ที่ประชุมมหาเถรสมาคม เห็นชอบใช้ศัพท์ ‘โควิโท’ เป็นชื่อ โรคโควิด ภาษาบาลี

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง