บทความพระพุทธศาสนา

เขียนว่า -ตำรับ- แต่อ่านว่า -ตำหรับ- คำไทยที่มักเขียนผิด

9 สิงหาคม 2021 | ภาษาวัด ภาษาไทย
เขียนว่า -ตำรับ- แต่อ่านว่า -ตำหรับ- คำไทยที่มักเขียนผิด
เขียนว่า -ตำรับ- แต่อ่านว่า -ตำหรับ- คำไทยที่มักเขียนผิด

ตำรับ” มาจากภาษาเขมร อ่านว่า ตำ-หรับ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายคำว่า “ตำรับ” เอาไว้ดังนี้

  1. เป็นคำนาม หมายถึง ตำราที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะแต่ละเรื่องละราย เช่น ตำรับหอสมุดแห่งชาติ, ตำรับสมุนไพรไทย
  2. เป็นคำนาม หมายถึง ใบสั่งยา (ใช้เฉพาะแพทยศาสตร์)

ส่วนมากเขียนสับสนเป็น ตำหรับ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง