บทความพระพุทธศาสนา

วันสารทไทย ทำบุญ อุทิศส่วนกุศุล แด่ปิยชนและบุรพชน

22 สิงหาคม 2021 | ประเพณี
วันสารทไทย ทำบุญ อุทิศส่วนกุศุล แด่ปิยชนและบุรพชน
วันสารทไทย ทำบุญ อุทิศส่วนกุศุล แด่ปิยชนและบุรพชน

สารทไทย เป็นเทศกาลทำบุญในวันสิ้นเดือน 10 คือวันแรม 15 ค่ำ ของทุกปี (ส่วนวันสารทจีน ขึ้น 15 เดือน 9) ในวันสารทไทย ชาวบ้านครัวเรือนชาวไร่ชาวนาจะนำพืชพรรณธัญญาหารที่เก็บเกี่ยวแล้วมาปรุงทำเป็นข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาสเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ คำว่านั้น “สารท” เป็นคำภาษาโบราณของทางอินเดีย ซึ่งหมายถึง “ฤดู” ชาวบ้านจึงรู้สึกยินดีที่พ์ชพรรณธีญญาหารของตนผลิตดอกออกผลบริบูรณ์ จึงนำผลผลิตแรกนำมาทำบุญถวายพระกัน สารทจึงถือว่าเป็นเทศกาลแห่งความรื่นเริง ซึ่งนอกจากทำบุญตามปกติแล้ว ก็มีการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนผู้ล่วงลับไปด้วย

กิจกรรมในวันสารทไทย

กิจกรรมที่จะกล่าวต่อไปนี้ บางกิจกรรมเป็นประเพณีท้องถิ่นซึ่งจะมีในเฉพาะท้องถิ่นหรือภาคเท่านั้น เช่น พิธีการชิงเปรตเป็นประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้ แต่ที่เหมือนกันทุกภาคนั่นก็คือการทำบุญในพระพุทธศาสนา มีการทำบุญตักบาต สมาทานศีล และฟังธรรมเป็นต้น

 • ทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันสารทไทย
 • มีประเพณีจัดหมรับ
 • พิธีการชิงเปรต
 • ประเพณีทำบุญอุทิศตายาย
 • ตักบาตรด้วยขนมกระยาสารท
ทำบุญ ตักบาตร แก้ดวงตก
ทำบุญ ตักบาตร แก้ดวงตก

สิ่งที่ควรทำและรักษาประเพณีวันสารทไทย

 • ทำกระยาสารทเพื่อทำบุญตักบาตรและเลี้ยงญาติมิตร
 • กวนข้าวทิพย์หรือข้าวมธุปายาส
 • ทำบุญตักบาตร
 • บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

กิจกรรมวันสารทไทยให้อะไรบ้าง

 • เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนแม้ล่วงลับไปแล้วก็ตาม
 • เป็นการผูกมิตรไม่ตรีกับเพื่อนบ้านแม้ต่างถิ่นก็ตาม
 • เพื่อเป็นจรรโลงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยประเพณีที่ไม่ขัดกับการบำเพ็ญบุญ
 • เป็นการแสดงความเคารพกตัญญูต่อพระแม่โพสพซี่งมีข้าวเป็นสัญลักษณ์

คำอธิษฐานบุญ อุทิศบุญ ทำบุญวันสารท

          หากท่านได้ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานเนื่องในวันสารทแล้ว เพื่อที่จะอุทิศบุญแก่เหล่าวิญญาณ พึงอธิษฐานว่า

          “ขอให้ผลบุญที่เกิดขึ้นจากการ…………….นี้ จงเป็นผลสำเร็จแก่เหล่าวิญญาณทุกตนที่อยู่ในบริเวณนี้ หรือรับทราบการทำบุญนี้แม้ในภายหลังก็ตาม  ขอให้เหล่าดวงวิญญาณโปรดได้อนุโมทนาส่วนบุญนี้ ถ้าท่านมีทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้ามีสุขแล้ว ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญ”

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง