บทความพระพุทธศาสนา

กฐิน วัดสุรชายาราม ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปี 2562

16 กรกฎาคม 2019 | นานาสาระ

กฐินพระราชทาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2562

ณ วัดสุรชายาราม
ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
เวลา 10.00 น.

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook