บทความพระพุทธศาสนา

วัดเกษตรสมบูรณ์พัฒนาราม จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562

17 กรกฎาคม 2019 | นานาสาระ

ขอขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี

ทอดถวาย ณ วัดเกษตรสมบูรณ์พัฒนาราม
หมู่ที่ 8 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายนพศ 2562
ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำเดือน 12

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
จงดลบันดาลให้ท่านสาธุชน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญ
ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการ
มีความมั่นคงในชีวิต เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเทอญ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง