บทความพระพุทธศาสนา

งานบุญกฐิน อำเภอหว้านใหญ่ วัดนิคมเกษตร ประจำปี 2562

16 กรกฎาคม 2019 | นานาสาระ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
งานบุญกฐิน อำเภอหว้านใหญ่
ประจำปี 2562

ทอดถวาย ณ วัดนิคมเกษตร
ตำบล ดงหมู อำเภอ หว้านใหญ่ จังหวัด มุกดาหาร
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 แรม 5 ค่ำเดือน 11
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ทำการตั้งองค์กฐิน
ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมอำเภอบางใหญ่

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง