บทความพระพุทธศาสนา

วัดแม่ตอน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562

17 กรกฎาคม 2019 | นานาสาระ

กฐินสามัคคี
ถวาย

ณ วัดแม่ตอน
ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
9 พฤศจิกายน 2562
ร่วมทำบุญทางบัญชีธนาคารกสิกรไทย
วัดแม่ตอน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง