บทความพระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด รวมข้อสอบ เฉลย พุทธประวัติ ชั้นนวกภูมิ และนักธรรมชั้นตรี

16 สิงหาคม 2021 | ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด รวมข้อสอบ เฉลย พุทธประวัติ ชั้นนวกภูมิ และนักธรรมชั้นตรี
ดาวน์โหลด รวมข้อสอบ เฉลย พุทธประวัติ ชั้นนวกภูมิ และนักธรรมชั้นตรี

รวมข้อสอบ เฉลย พุทธประวัติ ชั้นนวกภูมิ และนักธรรมชั้นตรี

  • เป็นข้อสอบแบบข้อเขียน ถาม-ตอบ พุทธประวัติ จำนวน 50 ข้อ
  • ข้อสอบนี้ เหมาะสำหรับผู้เรียนชั้นนวกภูมิ นักธรรมชั้นตรี ผู้สนใจพระพุทธประวัติเบื้องต้น นักเรียนนักศึกษาทั่วไปทุกระดับชั้น สำหรับร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพระพุทธศาสนา สอบชิงทุน ตอบปัญหาวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ตอบปัญหาธรรมะ ผู้สนใจใฝ่เรียนรู้พระพุทธศาสนาเบื้องต้น
  • ข้อสอบชุดนี้ ไม่ได้ให้ความรู้เฉพาะพุทธประวัติอย่างเดียว แต่ให้ความรู้อนุพุทธประวัติ คือประวัติของพระสาวกองค์สำคัญ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อของคนอินเดียในสมัยนั้นด้วย

ตัวอย่าง ข้อสอบ เฉลย พุทธประวัติ ชั้นนวกภูมิ และนักธรรมชั้นตรี

  1. ภารตประเทศ  หมายถึงประเทศใด.    ตอบ   อินเดีย
  2. พระสาวกรูปใด   ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนบวช. ตอบ    พระยสะ
  3. เจ้าชายสิทธัตถะ  ประสูติใต้นต้นไม้อะไร.  ตอบ   ต้นสาละ
  4. พุทธประวัติ  หมายถึงอะไร ตอบ    ประวัติของพระพุทธเจ้า
  5. พระพุทธเจ้า ตรัสรู้ก่อนพุทธศกกี่ปี.   ตอบ    45  

    ปี

ดาวน์โหลด รวมปัญหา ถาม – ตอบ พุทธประวัติ 50 ข้อ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง