บทความพระพุทธศาสนา

รวมปัญหา เฉลย พุทธประวัติ ชั้นนวกภูมิ และนักธรรมชั้นตรี

14 สิงหาคม 2021 | ดาวน์โหลด
รวมปัญหา เฉลย พุทธประวัติ ชั้นนวกภูมิ และนักธรรมชั้นตรี
รวมปัญหา เฉลย พุทธประวัติ ชั้นนวกภูมิ และนักธรรมชั้นตรี

รวมปัญหา เฉลย พุทธประวัติ ชั้นนวกภูมิ และนักธรรมชั้นตรี

 • รวมข้อสอบถาม-ตอบ พุทธประวัติ จำนวน 50 ข้อ
 • เป็นข้อสอบแบบข้อเขียนหรืออัตนัย พร้อมคำเฉลย
 • ข้อสอบนี้ เหมาะสำหรับผู้เรียนชั้นนวกภูมิ นักธรรมชั้นตรี ผู้สนใจพระพุทธประวัติเบื้องต้น นักเรียนนักศึกษาทั่วไปทุกระดับชั้น สำหรับร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพระพุทธศาสนา สอบชิงทุน ตอบปัญหาวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา

ตัวอย่างข้อสอบ คำเฉลย พุทธประวัติ ชั้นนวกภูมิ และนักธรรมชั้นตรี

 1. พระพุทธเจ้า ตรัสรู้ก่อนพุทธศกกี่ปี. ตอบ 45   ปี
 2. การนับ  พ.ศ.  เริ่มขึ้นเมื่อใด. ตอบ หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเป็นต้นไป
 3. พระพุทธเจ้า แสดงธรรมครั้งแรกที่ไหน. ตอบ  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 4. พระพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร

  ตอบ อริยสัจ   4

 5. เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว   ทรงโปรดใครเป็นครั้งแรก ตอบ  ปัญจวัคคีย์
 6. สวนลุมพินีวัน  ปัจจุบันอยู่ในแขวง  ตำบล  ประเทศอะไร. ตอบ   แขวงเปชวาร์ ตำบลลุมมินเด ประเทศเนปาล
 7. สถานที่ตรัสรู้  ปัจจุบัน  เรียกวาอะไร. ตอบ     พุทธคยา

ดาวน์โหลด รวมปัญหา เฉลย พุทธประวัติ ชั้นนวกภูมิ และนักธรรมชั้นตรี

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง