บทความพระพุทธศาสนา

เหรียญดอกจิก คู่เถระ หลวงตามหาบัว หลวงพ่อลี

15 สิงหาคม 2021 | พระเครื่อง
เหรียญดอกจิก คู่เถระ หลวงตามหาบัว หลวงพ่อลี
เหรียญดอกจิก คู่เถระ หลวงตามหาบัว หลวงพ่อลี

เหรียญดอกจิก คู่เถระ หลวงตามหาบัว หลวงพ่อลี

ลักษณะเป็นเหรียญดอกจิก เข้าใจว่าน่าจะได้ต้นแบบมาจากเหรียญดอกจิกหลวงปู่มั่น-หลวงปู่เสาร์ พระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน โดยเฉพาะหลวงปู่มั่นเป็นพระอาจารย์ที่เคารพนับถืออย่างยิ่งของหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

เหรียญดอกจิก หลวงตามหาบัว หลวงพ่อลี ด้านหน้าเป็นรูปหลวงตามหาบัว หน้าตรง ครึ่งองค์ มีข้อความด้านล่างว่า ญาณสมฺปนฺโนเถระ (บัว) (อันที่จริงควรเป็น ญาณสมฺปนฺนเถร อ่านว่า ญา-นะ-สัม-ปัน-นะ-เถ-ระ เพราะเป็นศัพท์สมาส แปลว่า พระเถระผู้มีนามว่าญาณสัมปันนะ หรือ ญาณสัมปันโน ) มีอักขระตัวขอม 4 ตัว อ่านว่า นะ มะ พะ ทะ ล้อมซ้ายขวา บนล่าง ขอบเหรียญมีจุดไข่ปลาล้อมรอบบ่งบอกว่านี่คือด้านหน้าของเหรียญ

ด้านหลัง เป็นรูปหลวงปู่ลี กุสลธโร หน้าตรง ครึ่งองค์ มีข้อความภาษาไทยว่า กุสลธโรเถระ (ลี) (ที่ถูกควรเป็น กุสลธรเถร อ่านว่า กุ-สะ-ละ-เถ-ระ แปลว่า พระเถระผู้มีนามว่า กุสลธระ หรือ กุสลธโร มีอักขระตัวขอม 4 ตัว อ่านว่า นะ มะ พะ ทะ ล้อมซ้ายขวา บนล่าง ไม่จุดไข่ปลาที่ขอบเหรียญ

ผมไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดว่า เหรียญดอกจิก คู่เถระ หลวงตามหาบัว หลวงพ่อลี สร้างเมื่อไหร่ ที่ไหน ในโอกาสใด แต่เชื่อว่าหากสร้างด้วยความเคารพศรัทธาแล้วย่อมสำเร็จประโยชน์ต่อการบูชา หรือแม้ผู้สร้างจะสร้างด้วยเจตนาเพื่อการค้า (สมมติ) แต่หากผู้บูชานำไปบูชาด้วยเจตนาที่ดี เป็นบูชา อาจาริยบูชา น้อมระลึกเป็นสังฆานุสสติ ย่อมสำเร็จประโยชน์แห่งการบูชาได้เช่นกัน

บางท่านอาจจะมีความสงสัยว่า

ท่านไม่ได้สร้าง ไม่ได้เสก นำมาบูชาแล้วจะศักดิ์สิทธิ์ไหม เรื่องความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ ผมไม่มีเครื่องพิสูจน์ แต่ให้คุณนึกถึงพระเบญจภาคีทั้งหลายมีพระสมเด็จเป็นต้นซึ่งเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้าง ไม่เสก แต่ทำไมมีราคาเป็นล้าน ทำไมเราจึงเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์

ท่านไม่ได้อนุญาตให้สร้าง (เหรียญนี้อนุญาตหรือไม่อนุญาตผมไม่ทราบ แต่ตอบรวมถึงเหรียญอื่นที่พระเกจินั้น ๆ ไม่ได้อนุญาต) พระเบญจภาคีทั้งหลาย พระกรุทั้งหลาย เป็นรูปพระพุทธเจ้าทั้งนั้น พระพุทธเจ้าอนุญาตหรือมอบหมายให้พระเกจิรูปใดรูปหนึ่งสร้างหรือไม่ ไม่เลย พระเกจิสร้างเอง คณะสงฆ์วัดนั้น ๆ สร้างและบรรจุกรุเอง แม้พระสมเด็จที่ถือว่าจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อนุญาตให้สร้าง แต่เราทั้งหลายสร้างด้วยความเคารพศรัทธาบูชาเป็นพุทธานุสสติ ความศักดิ์สิทธิ์แห่งการบูชาจึงเกิดขึ้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง