บทความพระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด รวมข้อสอบ-เฉลย ปัญหาศาสนพิธี นวกภูมิ นักธรรมชั้นตรี

15 สิงหาคม 2021 | ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด รวมข้อสอบ-เฉลย ปัญหาศาสนพิธี นวกภูมิ นักธรรมชั้นตรี
ดาวน์โหลด รวมข้อสอบ-เฉลย ปัญหาศาสนพิธี นวกภูมิ นักธรรมชั้นตรี

รวมข้อสอบ-เฉลย ปัญหาศาสนพิธี นวกภูมิ นักธรรมชั้นตรี

 • เป็นข้อสอบแบบอัตนัย หรือแบบข้อเขียน
 • มีข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ
 • เป็นข้อสอบเกี่ยวกับศาสนพิธีในพระพุทธศาสนาพร้อมคำเฉลย
 • เหมาะสำหรับผู้เข้าสอบวัดความรู้ชั้นนวกภูมิ นักธรรมชั้นตรี ธรรมศึกษาตรี สอบชิงทุนธรรมะ นักโต้วาที นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจพระพุทธศาสนาเบื้องต้น

ตัวอย่างข้อสอบ – เฉลย ปัญหาศาสนพิธี

 1. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  มีกี่วัน ? คือวันอะไรบ้าง ? ตอบ  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนามี  วัน  ได้แก่      1.  วันออกพรรษา        2.  วันวิสาขบูชา          3.  วันอาสาฬหบูชา       4.  วันมาฆบูชา          5.  วันเข้าพรรษา (วันที่ลงท้ายด้วยบูชา มีกิจกรรมเวียนเทียนที่วัด)
 2. วันวิสาขบูชา  ตรงกับวันเพ็ญ  15   ค่ำเดือน  6    มีความสำคัญอย่างไร ? ตอบ  เป็นวันประสูติ    ตรัสรู้    ปรินิพพาน
 3. วันธัมมัสสวนะ   หมายถึงวันอะไร ? ตอบ  วันฟังธรรม
 4. คำว่า  “สงฆ์”  หมายถึงพระตั้งแต่กี่รูปขึ้นไป ?  ตอบ

  “สงฆ์”  หมายถึงพระตั้งแต่ 4   รูปขึ้นไป

 5. การเวียนเทียนต้องเวียนจากข้างไหนไปข้างไหน. ตอบ    เวียนขวามือพระพุทธรูป (เวียนขวาแบบเข็มนาฬิกาเดิน)

ดาวน์โหลด ข้อสอบ – เฉลย ปัญหาศาสนพิธี

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง