บทความพระพุทธศาสนา

รวมข้อสอบ-เฉลย ปัญหาธรรมะ นวกภูมิ นักธรรมชั้นตรี

15 สิงหาคม 2021 | ดาวน์โหลด
รวมข้อสอบ-เฉลย ปัญหาธรรมะ นวกภูมิ นักธรรมชั้นตรี
รวมข้อสอบ-เฉลย ปัญหาธรรมะ นวกภูมิ นักธรรมชั้นตรี

รวมข้อสอบ-เฉลย ปัญหาธรรมะ นวกภูมิ นักธรรมชั้นตรี

 • ข้อสอบแบบอัตนัย หรือแบบข้อเขียน
 • มีทั้งหมด 50 ข้อ
 • ข้อสอบธรรมะพร้อมเฉลย
 • เหมาะสำหรับผู้เข้าสอบวัดความรู้ชั้นนวกภูมิ นักธรรมชั้นตรี ธรรมศึกษาตรี สอบชิงทุนธรรม นักโต้วาที และผู้สนใจธรรมะเบื้องต้นในพระพุทธศาสนา

ตัวอย่างข้อสอบธรรมะ พร้อมเฉลย

 1. คำว่า “พุทธศาสนา”  หมายความว่าอย่างไร.  ตอบ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
 2. คำว่า  “รัตนตรัย”  แปลว่าอะไร ตอบ    แก้วอันประเสริฐ  3   ประการ
 3. ศีลของชาวบ้าน  มีศีลอะไรบ้าง ตอบ     ศีล  5,  ศีล  8 (ศีล 8 เช่น อุโบสถศีล ศีลที่ต้องรักษาในวันอุโบสถ)
 4. “ฝนทั่งให้เป็นเข็ม”  เป็นความหมายของอิทธิบาทข้อใด.    ตอบ         วิริยะ
 5. ศีล  มีกี่ประเภท ?  คืออะไรบ้าง ?  ตอบ 

  ศีลมี 2 ประเภท ได้แก่  1.ศีลของคฤหัสถ์ 2.ศีลของบรรพชิต (พระ)

ดาวน์โหลด รวมปัญหา ถาม – ตอบ ธรรมะ 50 ข้อ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง