บทความพระพุทธศาสนา

Katha See Peung Kieow Luang Pu Taab : Rayong

15 กรกฎาคม 2019 | คาถา
สีผึ้ง หลวงปู่ทาบ
See Peung Kieow Luang Pu Taab

Katha See Peung Kieow Luang Pu Taab Wat : Rayong
คาถาสีผึ้งเขียว หลวงปู่ทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง จังหวัดระยอง

อุกาสะ สัมปะติ จิตติ มิตติ อะระหัง
ukasa sampati citti mitti arahang

contact ติดต่อ
contact ติดต่อ