บทความพระพุทธศาสนา

Ka tha Luk om, sa-nguan Wat Phai pan meu : Suphan Buri

15 กรกฎาคม 2019 | คาถา
ลูกอม หลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ
ลูกอม หลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ

คาถาพระเครื่อง ลูกอม หลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ สุพรรณบุรี

Ka tha Pra Kreuang : Luk om, sa-nguan Wat Phai pan meu : Suphan Buri

นะ โม พุท ธา ยะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ

na mo bud dha ya, na ma ba da, ca bha ka sa

contact ติดต่อ
contact ติดต่อ

คาถาพระเครื่อง ลูกอม หลวงพ่อสงวน

“อิติปิโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ นะโมพุทธายะ
อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา อิติโพธิมนุปปัตโต อิติปิโสจะเตนะโม
คนทั้งหลายรัก สมาคะตา โสทายะ
โอมศรี ๆ สวัสดีเจริญ หน้ากูงามเหมือนพระจันทร์เมื่อวันเพ็ญ บุคคลเห็นคนรัก คนเห็นคนทักกูคุ้นเคย ด้วยเดชะพระพุทธเจ้าตรัสว่า เอวัม เม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พิศวาสหลงใหล พิศมัยแนบเนื้อ ใจจิตคิดถึงเคล้าคลึงวิญญา วิชาจะระสัมปันโน ยะทาโส สัพเพชะนา พะหูชะนา ปิเมตตา ปิกรุณา นะเมตตา โมกรุณา พุทเป็นที่รัก ธาให้เห็นประจักษ์ ยะให้ยินดี ยะหันตะวา ธาเมามัว พุทพาตัวเอามาหากู โมสมสู่ นะอยู่ด้วยจนตัวตาย อิตถีหิปูชิตัง สัพพะสุขขัง จะมาหาลาภัง สัพพะโกรธังวินาสสันติ สารพัดศัตรูวินาสสันติ อมละลวยมหาละลวย ใครเห็นหน้ากูก็งงงวย จงใจรักทักปราศัย อ่อนละไมมาหากู อะสังวิสุโลปุสะพุภะ นะมะพะทะ อิสวาสุ มะอะอุ จิตตังวา มานิมา ”