บทความพระพุทธศาสนา

ถวายกระเป๋าใส่ผ้าครอง หรือ กระเป๋าใส่ผ้าสังฆาฏิ

13 สิงหาคม 2021 | สังฆทาน
ถวายกระเป๋าใส่ผ้าครอง หรือ กระเป๋าใส่ผ้าสังฆาฏิ
กระเป๋าใส่ผ้าครอง หรือ กระเป๋าใส่ผ้าสังฆาฏิ

กระเป๋าใส่ผ้าครอง คือกระเป๋าสำหรับใส่ผ้าที่พระภิกษุได้อธิษฐานเป็นไตรจีวร ได้แก่

1. ผ้านุ่ง เรียก “อันตรวาสก” (อัน-ตะ-ระ-วา-สก) คือผ้าที่เราเรียกกันว่า “สบง”

2. ผ้าห่ม เรียก “อุตตราสงค์” (อุด-ตะ-รา-สง) โดยมากเราเรียกผ้าห่มนี้ว่า “จีวร” แต่โดยความเป็นจริง ทุกผืนคือจีวร

3. ผ้าห่มซ้อน (ผ้าห่มผืนที่สอง พระสงฆ์ไทยใช้พาดบ่าเวลาทำสังฆกรรม) เรียกว่า “สังฆาฏิ” (สัง-คา-ติ)

บทความแนะนำ…จีวร ภาษาบาลี หมายถึงผ้าทุกผืนที่พระใช้นุ่งห่ม

ส่วนกระเป๋าใส่ผ้าสังฆาฏิ ก็คล้ายกระเป๋าใส่ผ้าครอง แต่มีขนาดเล็กกว่าใช้เก็บเฉพาะผ้าสังฆาฏิเท่านั้น และมีความจำเป็นมากกว่า เพราะผ้านุ่งและผ้าห่ม พระท่านก็ใช้เป็นประจำอยู่แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องเก็บเข้ากระเป๋า ส่วนกระเป๋าเก็บผ้าสังฆาฏิมีความจำเป็นมากกว่าเพราะนาน ๆ นำออกมาใช้ที ใช้ผ้าสังฆาฏิเฉพาะเวลาทำสังฆกรรมเท่านั้น

ประโยชน์ของกระเป๋าเก็บผ้าครองหรือผ้าสังฆาฏิ

 • ป้องกันผ้าเปื้อนฝุ่น หรือสิ่งสกปรก
 • ป้องกันแมลงกัดผ้า (มีพระวินัยไม่ให้ผ้าขาดทะลุ หากขาดต้องซ่อม)
 • สะดวกแก่การเคลื่อนย้ายในเวลาเดินทาง
 • สะดวกแก่การรักษาผ้าครอง (ไม่ให้อยู่โดยไม่มีผ้าครองจนล่วงราตรี เมื่อจะออกมาทำความสะอาดในเวลาเช้ามึดจึงต้องนำผ้าครองใส่กระเป๋าสะพายหรือถือติดตัวมาด้วย)
กระเป๋าใส่ผ้าครอง หรือ กระเป๋าใส่ผ้าสังฆาฏิ
กระเป๋าใส่ผ้าครอง หรือ กระเป๋าใส่ผ้าสังฆาฏิ

ควรถวายกระเป๋าเก็บผ้าครองหรือผ้าสังฆาฏิ

กระเป๋าเก็บผ้าครองหรือผ้าสังฆาฏิ อันที่จริงก็กระเป๋าชนิดเดียวกัน ต่างแต่ขนาดเท่านั้น คือใส่ผ้าได้ 3 ผืน หรือ 1 ผืน หากใส่ได้ 3 ผืนก็เรียกว่ากระเป๋าใส่ผ้าครอง หากใส่ได้แค่ผืนก็เรียกว่ากระเป๋าใส่ผ้าสังฆาฏิ ถวายกระเป๋าขนาดใดขนาดหนึ่งก็ได้ ควรถวายในโอกาสใด

 • ถวายได้ในทุกโอกาส ทุกรูป
 • ถวายแก่พระภิกษุผู้บวชใหม่
 • ถวายแก่พระภิกษุอาพาธ และพระภิกษุผู้ดูแลพระอาพาธ เพื่อให้ท่านรักษาผ้าครองง่าย
 • ถวายแก่พระภิกษุผู้เดินทางไกล ไปธุดงค์ ไปศึกษา หรือไปต่างประเทศ

บทความแนะนำ…จีวร พระใช้มา 2600 ปี ดีไซน์โดยพระอานนท์พุทธอุปัฏฐาก

อานิสงส์ของการถวายกระเป๋าใส่ผ้าครอง หรือ กระเป๋าใส่ผ้าสังฆาฏิ

สำหรับอานิสงส์ของการถวายกระเป๋าใส่ผ้าครอง หรือ กระเป๋าใส่ผ้าสังฆาฏิ อันที่จริงผมก็ไม่ทราบ และเชื่อว่าไม่มีใครกำหนดผลได้ตายตัว เรารู้แต่ว่าทำดีเป็นความดี ส่งผลดี ทำบุญเป็นบุญ บุญส่งผลให้เกิดความสุข ซึ่งจะส่งอย่างไรนั้นแล้วแต่บุญจัดสรร เป็นต้นว่า

 • มีผิวพรรณดี
 • เป็นที่รักนับถือของคน
 • ทรัพย์สมบัติไม่ฉิบหายด้วยเหตุอันไม่สมควร
 • เป็นผู้มีโรคน้อย
 • เป็นผู้ไม่บกพร่องด้วยสิ่งของเครื่องใช้

บทความแนะนำ…ถวายจีวร อานิสงส์ ผิวพรรณดี มีสง่าราศี เพิ่มพูนบารมี

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง