บทความพระพุทธศาสนา

ถวายกาน้ำพระธุดงค์ อานิสงส์ชุ่มชื่น ปลื้มปีติ ไม่มีอด

31 กรกฎาคม 2021 | สังฆทาน
ถวายกาน้ำพระธุดงค์ อานิสงส์ชุ่มชื่น ปลื้มปีติ ไม่มีอด
ถวายกาน้ำพระธุดงค์ อานิสงส์ชุ่มชื่น ปลื้มปีติ ไม่มีอด

กาน้ำ หรือภาชนะสำหรับบรรจุน้ำดื่ม เป็นบริขารที่จำเป็นอย่างหนึ่งของพระธุดงค์ที่อยู่ป่าเป็นวัตร อยู่โคนต้นไม้เป็นวัตร หรืออยู่ป่าช้าเป็นวัตร ที่ต้องเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ตามป่าเขา เมื่อคราวจำเป็นเช่นอาพาธอาจต้องใช้สำหรับต้มยาสมุนไพร

เราควรถวายกาน้ำในโอกาสใด

 • กาน้ำนี้ แม้ไม่ใช่พระธุดงค์ก็ต้องมีใช้เช่นกัน ฉะนั้น เราสามารถถวายกาน้ำได้ในทุกโอกาส
 • ถวายกาน้ำร้อนแก่พระภิกษุอาพาธ
 • ถวายกาน้ำร้อนแก่พระธุดงค์
 • ถวายกาน้ำร้อนแก่พระในงานปริวาสกรรม
 • ถวายกาน้ำร้อนทำบุญวันเกิด
 • ถวายกาน้ำร้อนเป็นบริวารผ้าป่า กฐิน
 • ถวายกาน้ำร้อนแก่พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษา
 • ถวายกาน้ำร้อนแก่พระภิกษุผู้อยู่ประจำกุฏิ

คำถวายกาน้ำ

อิมานิ, มะยัง ภันเต, อุทะกะภาชะนานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ อุทะกะภาชะนานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายกาน้ำ, พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับกาน้ำ พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ

อานิสงส์ของการถวายกาน้ำ

 • มีผิวพรรณดี
 • มีสุขภาพดี
 • มีโรคน้อย
 • มีบริวารมาก
 • เป็นที่พึ่งของคนอื่น
 • เป็นที่รักของคนอื่น
 • มีโภคะมาก ไม่อดอยาก

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง